Programování dálkového ovladače nezávislého topení

Programování dálkového ovladače nezávislého topení

Aplikační list SPVG dříve SuperVAG

Programování dálkového ovladače nezávislého topení

Použité moduly: bez diagnostiky

Aplikace

  • Vozy VW, Škoda, SEAT – Modely vyrobené 2009  –

Popis

Pomocí dálkového ovládání Telestart T91 je možné na dálku zapínat a vypínat topení Webasto typu Thermo Top E, Thermo Top C, Thermo Top P a Thermo Top V nebo zapínat a vypínat ventilátor vozidla. Při zapínání ventilátoru vozidla (větrání interiéru vozidla) je nutné na dálkovém ovládači po zapnutí ještě změnit režim provozu.

Topení se po zapnutí samočinně vypne po uplynutí předvolené doby topení, nebo se může vypnout na základe požadavku řídící jednotky topení.

Optimální přenos signálu je možné dosáhnout buď v rovinatém terénu nebo z vyvýšeného místa. Takto je možné dosáhnout dosah dálkového ovládání až do vzdálenosti 1000m. V hustě zastavěných místech je dosah dálkového ovládání nižší.

Postup programování

1. Vložte baterku do vysílače.

2. Vytáhněte pojistku 1A (černá) z pojistkového držáku topení (přerušte napájení).

3. Počkejte minimálně 5 sekund.

4. Zasuňte pojistku nazpět do držáku a do 5 sekund stiskněte tlačítko „OFF“ na dálkovém ovládači po dobu minimálně 1 sekundy.

5. Přihlášení je tím ukončené.

Stejným způsobem je možné přihlásit druhý i třetí vysílač.

Poznámka

Výše uvedené kroky k přihlášení, vysílače je možné zopakovat libovolně vícekrát. Pokaždé se vymaže v daném okamžiku „nejstarší“ vysílač

Zjištění režimu provozu

Současně stlačit tlačítka ON a OFF a podržet.

LED-dioda začne blikat:

  • červená – režim topení je aktivní
  • zelená – režim větrání je aktivní

Signál je zrušen po 10 vteřinách nebo po uvolnění tlačítek.

Změna režimu provozu

V průběhu 1 sekundy 2x stisknout tlačítka ON a OFF současně.

Po druhém stisknutí se změní barva LED diody a svítí až do uvolnění tlačítek.

Uvolněním tlačítek se nastaví nový režim provozu.

Zpětné hlášení vysílače po zapnutí a vypnutí

Pokud LED dioda na vysílači svítí po dobu 2 sekund, tak je zapnutí provedeno

  • červená – režim topení
  • zelená – režim větrání

Pokud LED dioda na vysílači bliká po dobu 2 sekund, tak signál nebyl přijat. Změnit polohu vysílače (výš nebo jiný úhel) a zopakujte zapnutí ještě jednou.

SELECT LANGUAGE