Samočinná přímo řazená 6° převodovka (DSG/02E)

Základní nastavení

POZOR! Základní nastavení provádějte v určeném pořadí. Po projití všech kroků proveďte jízdní test.

Kalibrace řazení (Enganged Calibration)
Základní nastavení, blok 061

Měření synchronizace (Synch. Point. Measurement)
Základní nastavení, blok 060

Základní nastavení spojky (Clutch Adaptation)

Číslo softwarové verze do 0800:
Základní nastavení, blok 062

Číslo softwarové verze od 0800 výše:
Základní nastavení, blok 067

Bezpečnostní funkce spojky, vymazání adapt. hodnot (Clutch Safety Function)
Základní nastavení, blok 068

Přizpůsobení tlaku, vymazání adapt. hodnot (Pressure Adaptation)
Základní nastavení, blok 065

Přepínače na volantu, vymazání adapt. hodnot (Steering Wheel Paddle Installation)
Základní nastavení, blok 063

ESP a tempovat, vymazání adapt. hodnot (ESP & Tip Cruise Control)
Základní nastavení, blok 069

Nakonec vymažte paměť závad proveďte jízdní test.

Jízdní test
Jízdní test proveďte po výměně dílu nebo po provedení základního nastavení.

Podmínky

  • Teplota převodového oleje 30…100 °C (viz čtení bloku naměřených hodnot, blok 19)

Postup
Rozjeďte se v režimu Tiptronic až po 6 stupeň, přičemž v každém ze stupňů 3 a 5 a 4 nebo 6 setrvejte alespoň 5 minut. Otáčky by se měly udržovat v rozsahu 1200 – 3500 min-1 (pro kalibraci spojky).
Potom proveďte ostré zabrzdění následované rozjezdem na plný plyn (kontrola hladiny oleje).
Vyzkoušejte pomalou jízdu a rozjezd.
Zkontrolujte únik kapalin.

Poznámka: Jízdní test se automaticky provede i při normální provozu.

SELECT LANGUAGE