Převodovka 0B6

Konektor řídicí jednotky -J217

1 – signál od řídicí jednotky snímačů volicí páky -J587
2 – sběrnice CAN-Low
3 – vedení K diagnostiky
4 – neobsazeno
5 – neobsazeno
6 – sběrnice CAN-High
7 – neobsazeno
8 – neobsazeno
9 – svorka 15 (sepnuto plus)
10 – signál PN pro jištění spouštěče k řídicí jednotce motoru
11 – magnet zámku volicí páky -N110
12 – neobsazeno
13 – kostra
14 – svorka 30 (kladný pól akumulátoru)
15 – signál polohy od řídicí jednotky převodovky -J217
16 – kostra

SELECT LANGUAGE