Převodovka 0B5

Konektor řídicí jednotky -J217

Převodovka 0B5, s dvojitou spojkou
1 – neobsazeno
2 – signál od spínače tiptroniku -F189
3 – signál PN jištění spouštěče
4 – magnet zámku volicí páky -N110
5 – neobsazeno
6 – otáčky motoru přímo
7 – neobsazeno
8 – neobsazeno
9 – sběrnice CAN-Low
10 – neobsazeno
11 – sběrnice CAN-High
12 – neobsazeno
13 – kostra
14 – svorka 15 (zapojený akumulátor)
15 – signál polohy od řídicí jednotky převodovky -J217
16 – svorka 30 (akumulátor)

SELECT LANGUAGE