Převodovka 0AW

16-pólový konektor

1 – neobsazeno
2 – sběrnice CAN-High
3 – neobsazeno
4 – neobsazeno
5 – sběrnice CAN-Low
6 – signál otáček od řídicí jednotky motoru
7 – svorka 15
8 – neobsazeno
9 – svorka 30
10 – vedení k řídicí jednotce snímačů volicí páky -J587 (informace tiptroniku)
11 – neobsazeno
12 – vedení k řídicí jednotce motoru a k centrální řídicí jednotce komfortního systému (signál jištění spouštěče (P/N))
13 – svorka 31 (kostra)
14 – vedení k řídicí jednotce snímačů volicí páky -J587 (zobrazení polohy volicí páky)
15 – magnet zámku volicí páky -N110
16 – neobsazeno

SELECT LANGUAGE