Kódování aut. převodovky 09G na vozech Audi A3 8P (2004-)

Poznámka:

Při kódování řídicí jednotky automatické převodovky -J217 se rozlišuje podle
– volantů bez tlačítek tiptroniku a/nebo bez řadicích tlačítkek,
– volantů s tlačítky tiptroniku a
– volantů s řadicími tlačítky.

Kódovací hodnota 00008
Platí pro vozidla
– s automatickou převodovkou 09G a
– s volantem bez tlačítek tiptroniku a bez řadicích tlačítek

Kódovací hodnota 08192
Platí pro vozidla
– s automatickou převodovkou 09G a
– s volantem s tlačítky tiptroniku nebo s řadicími tlačítky
Poznámka: Kódování z výroby je: 08200

Kódovací hodnota 08193
U vozidel s automatickou převodovkou 09G, která mají osazený volant s tlačítky tiptroniku nebo řadicími tlačítky, je možné následující funkci vypnout.
V poloze D volicí páky lze tlačítky tiptroniku nebo řadicími tlačítky na volantu krátce přejít do režimu ručního řazení (režim tiptronic), což znamená, že převodovka přeřadí při stisknutí tlačítka ‘+’ nahoru, resp. při stisknutí tlačítka ‘-‘ dolů.
Aby se tato funkce vypnula, řídicí jednotka automatické převodovky -J217 se nakóduje hodnotou 08193.

Poznámka: Kódování z výroby je: 08201 (vypnuto)

Kódovací hodnota 08200
Platí pro vozidla
– s automatickou převodovkou 09G a
– s volantem s tlačítky tiptroniku nebo s řadicími tlačítky

Kódovací hodnota 08201
U vozidel s automatickou převodovkou 09G, která mají osazený volant s tlačítky tiptroniku nebo řadicími tlačítky, je možné následující funkci vypnout.
V poloze D volicí páky lze tlačítky tiptroniku nebo řadicími tlačítky na volantu krátce přejít do režimu ručního řazení (režim tiptronic), což znamená, že převodovka přeřadí při stisknutí tlačítka ‘+’ nahoru, resp. při stisknutí tlačítka ‘-‘ dolů.
Aby se tato funkce vypnula, řídicí jednotka automatické převodovky -J217 se nakóduje hodnotou 08201.

SELECT LANGUAGE