Diagnostika akčních členů automatické převodovky (8P)

Poznámka:

  • Je nutné nadzvednout vozidlo tak, aby se dalo koly volně otáčet.
  • K diagnostice akčních členů jsou potřeba dva mechanici.
  • Diagnostika akčních členů je možná po zapnutí zapalování, resp. po nastartování motoru.
  • (Rychlost jízdy nesmí být vyšší než 30 km/h, jinak se funkce ukončí)
  • Abyste po diagnostice akčních členů mohli zvolit jiné funkce, musíte vypnout a zapnout zapalování.

Seznam akčních členů
1, 2. Zapnutí napájení plnicího čerpadla spojky Haldex -V181
Dále nastartujte motor.

3. Spojka náhonu na všechna kola (Haldex) Stav sepnuto
1. Zatáhněte ruční brzdu.
2. Sešlápněte brzdový pedál a volicí páku vložte do uličky tiptroniku
(ve sdružených přístrojích se jako zařazený stupeň musí zobrazit . rychlostní stupeň)
3. Pomalu se rozjeďte se zataženou ruční brzdou -a lehce přidejte plyn-,
přitom musí (by mělo) být cítit, resp. být patrné znatelný rozjezd proti ruční brzdě.
4. Opět sešlápněte brzdový pedál.
5. Povolte ruční brzdu.
6. Pomalu se rozjeďte, musí se otáčet přední i zadní kola.
7. Opět sešlápněte brzdový pedál.
8. Volicí páku znovu nastavte do polohy -P-.
9. Opět zatáhněte ruční brzdu.

4. Spojky náhonu na všechna kola (Haldex) Stav rozepnuto
1. Nastartujte motor.
2. Sešlápněte brzdový pedál a volicí páku vložte do uličky tiptroniku
(ve sdružených přístrojích se jako zařazený stupeň musí zobrazit 1. rychlostní stupeň)
3. Pomalu se rozjeďte a lehce přidejte plyn (v < 30 km/h)
4. Zatáhněte ruční brzdu.
5. Pomalu se rozjeďte, přičemž se smějí otáčet jen přední kola
7. Opět sešlápněte brzdový pedál.
8. Volicí páku znovu nastavte do polohy -P-.

5 – Vypnutí napájení plnicího čerpadla -V181.

SELECT LANGUAGE