VW Passat 3C (2005-), Základní nastavení snímače podélného zrychlení

  1. Vozidlo musí stát na rovině.
  2. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronická parkovací brzda.
  3. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Základní nastavení a zadejte číslo bloku 20.

Pokud nelze základní nastavení provést:

• zkontrolujte paměť závad (musí být prázdná),
• zkontrolujte čidlo,
• vozidlo musí stát na rovině (čtení bloku naměřených hodnot v ABS, blok 4, pole 4, rozsah -1.5 and +1.5 m/s²)

SELECT LANGUAGE