Aktivace / deaktivace vyhřívání snímačů

Řídicí jednotka regulace vzdálenosti:

Kanál přizpůsobení 3:
0 = vyhřívání snímače deaktivováno
1 = vyhřívání snímače aktivováno

SELECT LANGUAGE