Základní nastavení škrticí klapky

Je nutné provést v těchto případech:
1.Došlo k odpojení akumulátoru nebo řídicí jednotky motoru
2.Došlo k výměně řídicí jednotky nebo škrticí klapky
3.Byla vyčištěna škrticí klapka

Nutné podmínky
• vypnutý motor,

• před vlastním provedením základního nastavení škrticí klapky zkontrolujte, popř. vymažte paměť závad

• vymazané adaptační hodnoty (viz Vymazání adaptačních hodnot).

1. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou motoru.

2. V menu Komfortní funkce zvolte funkci Základní nastavení škrticí klapky (základní nastavení se provede automaticky).

3. Zkontrolujte pole 3 a 4, musí zde být hodnoty 00000100 a 00000000. U některých vozů se v poli 4 zobrazuje „ADP běží“ (adaptace běží), potom „ADP OK“ (adaptace v pořádku). Pokud jsou v příslušných polích zobrazeny jiné hodnoty, došlo při provádění základního nastavení k chybě.

4. Ukončete komunikaci, vypněte zapalování na cca 5 sekund a můžete nastartovat motor.

Pokud nelze základní nastavení provést:

 • zkontrolujte paměť závad,
 • zkontroluje znečištění škrticí klapky (popř. vyčistěte škrticí klapku),
 • zkontrolujte napnutí lanka od pedálu akcelerace (přesuňte pojistnou podložku do jiného zářezu),
 • zkontrolujte napětí akumulátoru (nabijte akumulátor),
 • zkontrolujte teplotu chladicí kapaliny (zahřejte motor),
 • zkontrolujte trvalé napájení řídicí jednotky (svorka 30).

Základní nastavení probíhá takto:

 1. Řídicí jednotka motoru kontroluje, zda jsou splněné všechny podmínky.
 2. Řídicí jednotka škrticí klapky se sepne bez proudu (poloha nouzového běhu). Hodnoty snímačů úhlu v poloze nouzového běhu se uloží v řídicí jednotce.
 3. Škrticí klapka se nastaví do určité polohy nad polohou nouzového běhu.
 4. Koncový stupeň ovladače škrticí klapky se vypne. Nyní musí pružina nastavit škrticí klapku během určité doby do dříve naučené polohy nouzového běhu (test pružiny zpět).
 5. Ovladač škrticí klapky zavře škrticí klapku až do spodního mechanického dorazu.
 6. Hodnoty snímačů úhlu ve spodním mechanickém dorazu se uloží v řídicí jednotce.
  Potom se z nich vypočte spodní elektrický doraz, a ten se také uloží v řídicí jednotce.
 7. Koncový stupeň ovladače škrticí klapky se ve spodním mechanickém dorazu vypne. Nyní musí pružina nastavit škrticí klapku do polohy nouzového běhu (test pružiny dopředu).
 8. Hodnoty snímačů úhlu se zkontrolují.
SELECT LANGUAGE