Postup opravy závady EGR u motoru TDI PD

Použité moduly

 • SPVG dříve SuperVAG
 • Aktuální předplatné

Typy vozidel

 • Octavia II
 • Golf V
 • Passat B6
 • Audi A4
 • Audi A3
 • Ostatní vozidla s motorem PD

Použití

 • Diagnostika závady EGR systému

Poznámky

 • V našem případě se u vozidla Škoda Octavia II 2.0 Tdi (BKD) stále objevovala závada „16785 – Systém zpětného vedení výfukových plynů (průtok příliš malý)”
 • Závada šla smazat, ale při jízdě v konstantních otáčkách se opět načetla.
 • Závada zobrazuje neprůchodné zpětné vedení výfukových plynu do sání.
 • ŘJ danou závadu zobrazuje dle výpočtu hodnot MAF snímače neboli „váhy vzduchu”. Množství nasávaného vzduchu by se mělo částečně rovnat požadované hodnotě ŘJ. V našem případě bylo požadované množství nasávaného vzduchu na volnoběžné otáčky 280 mg/zdvih a nám vozidlo vykazovalo hodnotu 520 mg/zdvih. Tato hodnota se má zobrazovat pokud je EGR ventil zavřený, tudíž veškerý nasávaný vzduch projde přes váhu vzduchu.
 • Naše vozidlo má systém EGR řízený podtlakem

Upozornění

 • Postup opravy je pouze pro konkrétní případ, v ostatních případech se může postup lišit

Postup

 1. Zapněte diagnostiku a po načtení vozidla spusťte funkci „Automatický test závad”. Nám se zobrazovala závada systému EGR.
 2. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Motoru (01).
 3. V menu základních funkcí zvolte Měření bloků naměřených hodnot a zvolte Blok 3. Hodnota „měřená hmotnost nasávaného vzduchu (naměřená)” by měla částečně kopírovat hodnotu „měřená hmotnost nasávaného vzduchu (požadovaná)”. Pokud tomu tak není.
 4. Je nutné zkontrolovat zda podtlakové hadice, které vedou k ventilům nejsou nikde ucpané nebo poškozené.
 5. Pokud jsou podtlakové hadice v pořádku, demontujeme systém zpětného vedení výfukových plynů a vyčistěte ho. Systém se skládá z chladiče výfukových plynů s membránovým ventilem, trubky vedoucí z chladiče do sání a z membránového ventilu, který přepouští spaliny do sání.
 6. Po vyčištění celé soustavy vemte podtlakovou pumpu a přes krátkou hadičku ji připojte na membránový ventil a vyzkoušejte zda po vyvinutí podtlaku zvednete ventil, pokud ano je membrána těsná tudíž je v pořádku. Pokud se neudrží podtlak v pumpě, je membrána prasklá a je nutné vyměnit membránový ventil.
 7. Po vyčištění systému zpětného vedení výfukových plynů. Proveďte základní nastavení ventilu EGR.
 8. Nastartujte motor a zahřejte motor alespoň na 70°C.
 9. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Motoru (01).
 10. V menu příkazy komunikace zvolte funkci Procedura login a vyberte ze seznamu hodnotu Zpřístupnění funkcí základního nastavení a potvrďte OK.
 11. V menu základních funkcí zvolte Základní nastavení  a vyberte ze seznamu základní nastavení EGR ventilu. a držte se postupu.
 12. Během základního nastavení se zvednou otáčky motoru. V zápětí se začnou nastavovat mezní hodnoty EGR ventilu. Po dokončení operace se sníží otáčky na volnoběžné. Poté můžete základní nastavení ukončit.
 13. Po dokončení základního nastavení opět zkontrolujte bloky hodnot. V menu základních funkcí zvolte Měření bloků naměřených hodnot a zvolte Blok 3. Hodnota „měřená hmotnost nasávaného vzduchu (naměřená)” by měla částečně kopírovat hodnotu „měřená hmotnost nasávaného vzduchu (požadovaná)”.
 14. Po dokončení opravy spusťte funkci „Automatický test závad” a proveďte mazání pamětí závad ve všech ŘJ.

Po dané opravě se závady na vozidle neopakují, vozidlo opraveno  🙂

SELECT LANGUAGE