VW Crafter, Reset hodnot částicového filtru po výměně

VW Crafter, Reset hodnot částicového filtru po výměně

Použité moduly
Aktuální předplatné

Použité licence
(Comfort VW)

Typy vozidel

 • VW Crafter
 • Řídicí jednota motoru: EDC16CP34
 • Kód motoru: BJK, BJJ, BJL, BJM
 • Protokol: KWP2000/CAN BUS

Popis
Částicový filtr se mění v případě, že došlo k jeho nadměrnému zaplnění nebo je na konci své životnosti. Závada na systému částicového filtru je signalizována kontrolkou elektroniky motoru (MIL) na palubní desce. Tento postup slouží k nastavení řídicí jednotky motoru po výměně částicového filtru.

Postup

 1. Navažte komunikaci s Elektronikou motoru
 2. Zvolte funkci Login
 3. Vyberte textovou položku Přizpůsobení funkce přizpůsobení
 4. V tomto kroku musí řídicí jednotka motoru vrátit hlášení Tajné číslo přijato
 5. pokud dojde k nesprávnému zadání loginu, tak jednotka vrátí hodnotu Tajné číslo nebylo přijato, časová prodleva ještě neproběhla. V tomto případě se musí počkat 1 hodinu se zapnutou komunikací nejlépe při čtení bloků hodnot.
 6. Vyberte funkci Přizpůsobení a zde vyberte položku Zadání adaptačních hodnot částicového filtru (jízdní výkon) do řídicí jednotky motoru
 7. Jako novou hodnotu zapiště hodnotu 00 00. Dodržujte prosím mezeru mezi čísly.
 8. Novou hodnotu otestujte tlačítkem Testování nové hodnoty a následně klikněte na tlačítko Uložení nové hodnoty
 9. Poznámky
 10. Pokud nelze tento postup dokončit, tak zkontrolujte kód motoru a protokol na kterém vozidlo komunikuje.
 11. Po výměně částicového filtru otestuje snímače, které zajišťují správnou funkčnost částicového filtru.

SELECT LANGUAGE