Něco o filtru pevných částic DPF

  1. Pohled do výfuku: Koncovka čistá = filtr filtruje, černá od sazí = filtr je prasklý nebo záměrně provrtaný či dokonce odstraněný
  2. Jaký je skutečný protitlak kladený filtrem při volnoběhu? Hodnota zaplnění v procentech je počítána, zkresluje zejména tehdy, jsou-li v rámci opravy prováděny servisní regenerace!
  3. Funguje katalyzátor? Pokud ne, je to zcela zásadní problém s obtížnou regenerací nebo dokonce s nemožností regenerovat filtr.
  4. Je obsah filtru spalitelný při regeneraci? Jestliže ani teploty nad 650 °C neuvolní obsah filtru, jedná se o materiál, který již nehoří = nespalitelný popílek, popř kontaminace “něčím” (nevhodná aditiva do nafty, motorového oleje apod.)
  5. Přibývá hladina oleje? Pokud ano, jedná se o kontaminaci oleje naftou z příliš dlouho trvajících regeneračních dostřiků.

“Koeficient zanesení” filtru: Nezrcadlí skutečný aktuální stav zanesení DPF, je jen počítán!

Hodnoty vzorových tlaků v DPF (paušální hodnoty):
1. Prázdný filtr nebo zaplněný do ca 15 %
– zapnuté zapalování: 0 – 3 mbar (do příštího offsetu, pak 0 mbar)
– volnoběh (teplý, AGR otevřen): 0 – 10 mbar (někdy tlak měřený jen před DPF, někdy diferenciální)
– 1500/min.: 5 – 20 mbar
– 2000/min.: 15 – 35 mbar

2. Zaplněný filtr okolo 40 – 60 % (potřebná regenerace, pokud “saze”, nebo vyčištění/výměna, pokud “popílek”)
– zapnuté zapalování: 0 – 3 mbar (do příštího offsetu, pak 0 mbar)
-volnoběh (teplý, AGR otevřen): nad 10 – 20 mbar (někdy tlak měřený jen před DPF, někdy diferenciální)
1500/min.: výše než ca 50 – 80 mbar
2000/min.: výše než ca 150 mbar

Druhy systémů čištění výfukových plynů uzavřených filtrů (Diesel)
1. Suchá cesta – filtr částic se vypaluje zvýšením teploty ve výfuku na ca 650 – 700 °C zahájením dostřikovacích dávek za horní úvrať pístu
(nebo separátním vstřikovačem do výfuku) bez jiné pomoci.
2. Mokrá cesta – do nádrže se vstřikuje při každém dotankování adtitivum (např. EOLYS), které se váže na naftu a takto vzniklé saze začínají rapidně oxidovat
(hořet) již okolo teplot 420 °C. Aditivum tedy snižuje zápalnost sazí asi o 150 – 200 °C. Pokud se tedy v nádrži nevyskytuje aditivum, saze při teplotách
“hlídaných” řídící jednotkou motoru na nižší úrovni než je tomu u “suché cesty” nehoří.

Test filtru na “saze” a “popílek”
Jak na tom je filtr z hlediska zaplnění sazemi, popílkem nebo směsí obojího, řekne výsledek testu, kdy přečteme za volnoběhu tlak ve filtru před,
a po úspěšné servisní regeneraci.
Pokud je tlak ve filtru i po úspěšně provedené vynucené servisní regeneraci na vyšší hodnotě než 10-30 hPa je jasné, že ve filtru zůstává
“nespalitelný” materiál – tedy popílek, a filtr je potřeba vyměnit, nebo účinně protisměrně vyčistit. Pak je připraven opět jímat saze v dostatečném objemu.

Dvojí úloha oxidačního katalyzátoru
1. Snižovat emise CO a HC ve výfukových plynech za normálního provozu motoru zahřátého na provozní teplotu.

2. Zvyšovat teplotu výfukových plynů proudících do filtru částic při regeneracích. Děje se tak při styku nespáleného, za horní úvrať dostřikovaného paliva s
katalytickým povrchem keramické (metalické) mřížky oxidačního katalyzátoru. Při chemické reakci přeměny HC a CO na CO2 a H2O dochází k uvolnění značného
reakčního tepla (před katalyzátorem ca 450 °C, za ním pak okolo 700 °C)
Zatímco u vozidel se o nefunkčním oxidačním katalyzátoru nikdo nedozvěděl (u emisního měření se nezkouší, na jízdní vlastnosti nemá vliv, diagnostika jej nekontroluje,
řídící jednotka o něm ani neví, zda tam je, či není), u vozidel vybavených filtrem částic má však katalyzátor druhou, pro provoz vozidla a zdravého prostředí mnohem
důležitější funkci. Funkční katalyzátor plní ve výfuku funkci “hořáku”.
Při styku s nespáleným palivem a kyslíkem (při tzv. dostřikování paliva za horní úvratí pístu) vyvine při chemické reakci (zjednodušeně: CO + HC = CO2 + H2O) velké množství tepla.

Následující závady nelze vymazat funkcí Vymaž paměť závad. Závady se vymažou automaticky po úspěšné regeneraci filtru pevných částic.
Jedná se o tyto závady:

P2002 – Filtr částic, řada válců 1, chybná funkce
P242F – Filtr částic nadměrně zanesen
P2463 – Filtr pevných částic, zanesení sazemi příliš vysoké
P2458 – Filtr pevných částic, doba trvání regenerace

SELECT LANGUAGE