Postup opravy závady elektronické parkovací brzdy, Volkswagen Passat B6

Použité moduly

 • SPVG dříve SuperVAG
 • Aktuální předplatné

Typy vozidel

 • Volkswagen Passat B6 r.v.2005 – 2011

Použití

 • Diagnostika závady elektronické parkovací brzdy (53).

Poznámky

 • V našem případě se u vozidla Volkswagen Passat B6 v řídící jednotce parkovací brzdy(53) stále objevovaly závady:

  1087 – Základní nastavení nebylo provedeno
  2433 – Servomotor vpravo – napájecí napětí (přerušení)
  1316 – Řídící jednotka brzd (načtěte pamět závad).

 • Závady nejdou smazat. Na přístrojovém panelu bliká kontrolka ruční brzdy a tlačítko pro aktivaci parkovací brzdy na palubní desce.
 • Závady zobrazují zablokovaný nebo nefunkční jeden z motoru parkovací brzdy.
 • ŘJ danou závadu zobrazuje dle výpočtu proudového odběru na každém z motoru, které jsou umístěny v zadních brzdových třmenech. Jakmile se třmen zadře a elektromotor ním neotočí nebo se při otáčení seká. Řídící jednotka danou stranu odpojí a motor třmenu na dané straně přestane fungovat. Tudíž funguje třmen pouze na jedné straně.
 • V našem případě na vozidle brzdila pouze levá strana elektronické parkovací brzdy. Pravý zadní motorek parkovací brzdy byl zadřený.

Upozornění

 • Postup opravy je pouze pro konkrétní případ, v ostatních případech se může postup lišit.

Postup

 • Připojte diagnostiku do vozidla a po načtení vozidla spusťte funkci „Automatický test závad”. Bude se muset odpojit ŘJ parkovací brzdy (Je možné že po odpojení parkovací brzdy se vymaže kódování ŘJ ABS). V automatickém testu závad se zálohuje kódování všech ŘJ. Proto si výsledek autotestu pečlivě uložte!
 • Navažte komunikaci s řídící jednotkou Parkovací brzda (53).
 • V menu základních funkcí zvolte Čtení paměti závad a zkontrolujte závady. V našem případě se objevili dané závady:

  1087 – Základní nastavení nebylo provedeno
  2433 – Servomotor vpravo – napájecí napětí (přerušení)
  1316 – Řídící jednotka brzd (načtěte paměť závad).

  U nás bylo jasné, že závada je na pravém třmenu, brzdila pouze levá strana.

 • Ukončete komunikaci a vypněte zapalování.
 • Demontujte motorek parkovací brzdy v brzdovém třmenu (demontujte dva šrouby držící motorek na třmenu).
       
 • Zkontrolujte zda motorek není na nějakém místě prasklý nebo zoxidovaný, pokud je v pořádku, tak si motor upněte, aby držel pevně v dané poloze. Připněte na kontakty +/- akumulátoru dva kabely a připojte je na kontakty v konektoru motoru parkovací brzdy.

  Při připojení kontaktu se bude hřídel motoru otáčet jedním směrem (nesmí se zasekávat), nechte dojet motorek do koncové polohy a otočte polaritu na kontaktech motoru a opět pozorujte jestli se hřídel motoru při otáčení nezasekává.
 • Pokud je na motorku prasklý obal nebo se při otáčení motorku zasekává hřídel, motorek parkovací brzdy automaticky vyměňte.
 • Pokud je motorek parkovací brzdy plně funkční pokračujte v kontrole kabeláže od řídící jednotky parkovací brzdy k motoru parkovací brzdy.
 • Odpojte konektor z motoru parkovací brzdy, rozbalte kabeláž a zapamatujte si barvu a průměr obou kabelů.
 • ŘJ parkovací brzdy je umístěna pod středovým tunelem pod loketní opěrkou.
 • Demontujte středový tunel, odpojte konektor ŘJ parkovací brzdy, rozbalte kabeláž od ŘJ dohledejte barvu a průměr kabelu, který je totožný z kabelem, který jste odpojovali od motoru parkovací brzdy (Můžete si pomoct multimetrem a dohledat kabel pomocí měření odporu na akustický signál nebo použijte schéma zapojení).
 • Připojte jednu stranu kabelu na kladný pól akumulátoru a druhou stranu kabelu připojte na jeden pin v konektoru na straně kabeláže u motoru parkovací brzdy. Vezměte žárovkovou zkoušečku připojte jeden pól zkoušečky na kostřící bod vozidla a druhý pól zkoušečky na pin kabeláže k ŘJ. Jestli se žárovka rozsvítí jeden kabel je v pořádku.
 • Stejný postup opakujte pro kontrolu druhého kabelu.
 • Pokud je kabeláž a motorek parkovací brzdy v pořádku třikrát po sobě odbrzděte a zabrzděte ruční brzdu navažte komunikaci s řídící jednotkou Parkovací brzdy(53).
 • V menu komfortních funkcí zvolte základní nastavení parkovací brzdy.
 • Nakonec zkontrolujte paměť závad, popřípadě vymažte.
 • Jestli se vám objevuje závada kódování v ŘJ parkovací brzdy a ŘJ ABS. Proveďte kódování ŘJ ABS ze zálohy „Automatického testu závad”.
 • Pokud závada stále setrvává vyměňte ŘJ parkovací brzdy(53).

SELECT LANGUAGE