Programování dálkového ovládání na vozech VW Sharan/SEAT Alhambra/Ford Galaxy 2000

• Přizpůsobení klíčků do zapalování s dálkovým ovládáním rádiovým kmitočtem se může provádět jen při zavřených oknech.
• Přizpůsobení každého klíčku do zapalování nesmí trvat déle než 15 sekund proto si pokyny bedlivě přečtěte a teprve potom začněte provádět postup:  

Kódování prvního klíčku
1. Zasuňte klíček do zámku dveří a třikrát jím otočte dopředu (směr odemykání). Po dobu 5 sekund musíte klíček pokaždé 0,5 sekundy podržet ve směru odemykání.
2. Klíček vytáhněte ze zámku, stiskněte zamykací tlačítko klíčku a držte ho stisknuté.
3. Třikrát stiskněte odemykací tlačítko a poté zamykací tlačítko uvolněte.  

Pro kontrolu tohoto postupu se v klíčku pětkrát rozsvítí dioda LED. Kontrolka v obložení dveří ohlásí pětinásobným rozsvícením identifikaci počátečního kódu řídicí jednotky.  

Kódování dalších klíčků S přizpůsobováním dalších klíčků je nutno začít nejpozději 15 vteřin po začátku blikání varovné kontrolky ve dveřích. Opakujte body 2. a 3.

SELECT LANGUAGE