Programování dálkového ovládání Audi A3 (4P)

1. Je-li auto zamčené, pak odemkněte klíčem.
2. Stiskněte tlačítko odemkni,
3. Vložte klíč do zapalování a otočte na 1,
4. Vypněte zapalování a klíč vytáhněte,
5. Stiskněte tlačítko odemkni nebo zamkni  (provede se povel).  

Poznámka
Celkem lze naučit jen čtyři rádiové klíčky.

SELECT LANGUAGE