Získání předkódovaného transpondéru (Tango)

1. Spusťte program Tango.
2. Vyberte v menu položku Europe/VW/Image dump/SPVG dříve SuperVAG


Kliněte na tlačítko F a vyberte soubor, který jste vyčetli z přístrojového panelu.
Vyplní se Vám okno s informací o obsazení jednotlivých pozic transpondérů v příslušném přístrojovém panelu.

3. Vyberte dostupnou pozici Vyberte neobsazenou pozici v souboru. Vložte nový transpondér TP48 do programátoru a klikněte na tlačítko Transponder. Po naprogramování transpondéru budete dotázáni na nové jméno pro soubor, který obsahuje data o tomto novém transpondéru. Tento  soubor je potřeba zapsat zpět do přístrojového panelu.

SELECT LANGUAGE