Situace “ztracených” klíčů VDO Micronas

Pokud není k přístrojovému panelu dostupný žádný platný klíč, pak nelze data číst rovnou. Je potřeba přepnout přístrojový panel do tzv. Servisního módu, což lze pomocí  přípravku SPVG SVG157 (bez tohoto přípravku nelze pokračovat).

  • Vymontujte přístrojový panel z auta a sundejte zadní kryt panelu.

1. Připojte modrý konektor přípravku SPVG SVG157k přístrojovému panelu.
2. Připojte na OBD konektor komunikační adaptér SPVG dříve SuperVAG
3. Připojte do napájecího souosého konektoru napájecí napětí 12 V. Zelená kontrolka na komunikačním adaptéru se musí rozsvítit. Přepněte přepínač do polohy 1, aby byl zapnutý i přístrojový panel.
4. Spusťte program SPVG, vyberte model vozu, zvolte funkci Učení klíčů.

  • Po zjištění typu přístrojového panelu zvolte funkci Čtení PINU (nebo Načtení dat o transpondéru).
  • Program si vyžádá přepnutí vypínače O/I a připojení přítlačného pinu na speciální, přesně určený prokov na zadní straně desky plošných spojů přístrojového panelu. Níže jsou uvedeny pozice, kam se má přítlačný pin připojit.
  • Sledujte instrukce programu, na konci si poznačte PIN a Component security nebo uložte soubor do počítače.  

Poznámka: Abyste si získané údaje nemuseli zapisovat nebo abyste je mohli zkontrolovat, vznikne na ploše soubor SuperKEY – last PIN.xml, který můžete otevřít v libovolném prohlížeči (stačí dvakrát poklepat). Tam jsou všechny údaje uloženy textově.

SELECT LANGUAGE