Změna startovací dávky ŘJ motoru EDC16U1

Použité moduly

 • SPVG dříve SuperVAG

Typy vozidel

 • vozidla s ŘJ motoru EDC 16U1

Poznámky

 • Pro nastavení startovací dávky dle požadavků.

Upozornění

 • PŘED PŘIZPŮSOBENÍM UDĚLEJTE ZÁLOHU PŘIZPŮSOBENÍ!!!
 1. Kvůli uložení PŮVODNÍHO PŘIZPŮSOBENÍ (při chybném přizpůsobení, můžete přizpůsobení přepsat na původní hodnoty ze zálohy).
 2. Před přizpůsobením zkontrolovat paměť závad (pro kontrolu zda jednotky nějaké závady neobsahovaly před akcí).

Postup

 1. Navažte komunikaci s Řídící jednotkou motoru(01).
 2. V menu základních funkcí zvolte funkci Procedura login a zvolte zpřístupnění funkci přizpůsobení a potvrďte OK.
 3. V menu základních funkcí zvolte Přizpůsobení.
 4. V menu přizpůsobení zvolte Množství paliva pro START.
 5. Měňte hodnoty dle nabídky níže.

0%-0
10%-30
20%-60
30%-90
40%-120
50%-150
60%-180
70%-210
80%-240
90%-270
100%-300

6. Zvolte Testování nové hodnoty.
7. Jako poslední zvolte Uložení nové hodnoty.

Po akci zkontrolujte paměť závad, zda se nenachází v ŘJ motoru závada. Popřípadě paměť závad vymažte.

SELECT LANGUAGE