Zapínání/vypínání světlometů Audi A6 (4F) / Audi Q7 (4L)

Přizpůsobení automatického zapínání / vypínání světlometů

Funkce přizpůsobení automatického zapínání/vypínání světlometů je potřebná, když při novém kódování řídicí jednotky byla zvolena volba – s automatickým zapínáním/vypínáním světlometů volitelně přes MMI-. Protože pak se u příslušných variant země implicitní provozní stav auto-atického zapínání/vypínání světlometů v Audi A6 musí změnit ze ZAP na VYP.

Přepnutí se aktivuje/dezaktivuje v kanálu 14.

SELECT LANGUAGE