Audi A4 (8K) / Audi A5 (8T) / Audi Q5 (8R) (9 Elektronický centrální rozvod > Piny konektoru)

Obsazení PINů, řídicí jednotka palubní sítě -J519

Konektor A (32-pólový)
pin 1: neobsazeno
pin 2: neobsazeno
pin 3: neobsazeno
pin 4: neobsazeno
pin 5: neobsazeno
pin 6: neobsazeno
pin 7: neobsazeno
pin 8: tlačítko varovných světel -E229
pin 9: redundantní kontakt spínače světel
pin 10: neobsazeno
pin 11: neobsazeno
pin 12: neobsazeno
pin 13: tlačítko pomoci při parkování -E536 (funkce VALET)
pin 14: spínač zadní rolety -E149
pin 15: neobsazeno
pin 16: neobsazeno
pin 17: osvětlení prostoru nohou vpředu -L151/-L152
pin 18: LIN 1 (spínač světel -E1)
pin 12: neobsazeno
pin 24: neobsazeno
pin 24: neobsazeno
pin 22: neobsazeno
pin 23: neobsazeno
pin 24: neobsazeno
pin 26: neobsazeno
pin 26: odblokování elektrického blokování sloupku řízení
pin 27: kontrolka pomoci při parkování -K159 (funkce VALET)
pin 28: kontrolka varovných světel -K6
pin 26: neobsazeno
pin 30: neobsazeno
pin 31: vyhledávací osvětlení spínačů, svorka 58s
pin 32: neobsazeno

Konektor B (32-pólový)
pin 1: vyhledávací osvětlení spínačů, svorka 58st
pin 2: neobsazeno
pin 3: kontaktní spínač kapoty motorového prostoru -F266
pin 4: neobsazeno
pin 5: spínač sníženého tlaku oleje -F378
pin 6: kontakt výstrahy nízké hladiny brzdové kapaliny -F34
pin 7: neobsazeno
pin 8: neobsazeno
pin 9: snímač opotřebení brzdového obložení vpředu vlevo -G34
pin 10: snímač vnější teploty -G17
pin 11: neobsazeno
pin 12: neobsazeno
pin 13: spínač zjišťování rychlostních stupňů -F208 (dopředný rychlostní stupeň)
pin 14: snímač teploty levého předního sedadla -G344 (odpadá, je-li zabudováno větrání                        sedadla)
pin 15: neobsazeno
pin 16: svorka 15
pin 17: vyhledávací osvětlení spínačů, svorka 58s
pin 18: neobsazeno
pin 19: snímač teploty pravého předního sedadla -G345 (odpadá, je-li zabudováno větrání                      sedadla)
pin 24: neobsazeno
pin 21: spínač zjišťování rychlostních stupňů -F208 (zpětný rychlostní stupeň)
pin 22: neobsazeno
pin 23: neobsazeno
pin 24: neobsazeno
pin 25: obecná signálová kostra
pin 26: neobsazeno
pin 27: snímač pro ukazatel nízké hladiny chladicí kapaliny -G32
pin 28: snímač hladiny vody ostřikovačů skel -G33
pin 29: relé houkačky -J413
pin 30: neobsazeno
pin 31: neobsazeno
pin 32: neobsazeno

Konektor C (16-pólový)
pin 1: neobsazeno
pin 2: LIN 1 (řídicí jednotka motoru stěračů -J400, detektor deště a světla -G397)
pin 3: neobsazeno
pin 4: LIN 2 (modul spínačů pro Charisma -E592, snímač kvality vzduchu -G395, snímač tlaku a            teploty chladicího média -G395, řídicí jednotka ovládání garážových vrat -J530, řídicí                  jednotka regulace větrání levého předního sedadla -J799, řídicí jednotka regulace větrání            pravého předního sedadla -J800)
pin 5: neobsazeno
pin 6: neobsazeno
pin 7: neobsazeno
pin 8: neobsazeno
pin 9: neobsazeno
pin 10: neobsazeno
pin 11: neobsazeno
pin 12: neobsazeno
pin 13: neobsazeno
pin 14: CAN-Low
pin 15: CAN-High
pin 16: neobsazeno

Konektor D (17-pólový)
pin 1: magnetický ventil servotroniku -N119 (aktivace)
pin 2: neobsazeno
pin 3: čerpadlo ostřikovačů skel -V5 (aktivace 2)
pin 4: čerpadlo ostřikovačů skel -V5 (aktivace 1)
pin 5: neobsazeno
pin 6: čerpadlo ostřikovačů světlometů -V11
pin 7: neobsazeno
pin 8: regulační ventil kompresoru klimatizace -N280 (aktivace)
pin 9: stmívání vnitřního světla
pin 10: regulační ventil kompresoru klimatizace -N280 (kostra)
pin 11: neobsazeno
pin 12: magnetický ventil servotroniku -N119 (kostra)
pin 13: neobsazeno
pin 14: osvětlení prostoru nohou vzadu -W45/-W46
pin 15: svorka 30 – 2
pin 16: svorka 30 – 1
pin 17: svorka 30g (napájení vnitřního světla)

Konektor E (17-pólový)
pin 1: neobsazeno
pin 2: žárovka automatického spínání světlometu a obrysového světla vlevo -L186 (halogenové světlomety) / napájení modulu LED vlevo automatického spínání světlometu a obrysového světla -L176 (xenonové světlomety)
pin 3: clona levého tlumeného světla -V294 (xenonové světlomety)
pin 4: žárovka bočního obrysového světla vpředu vpravo -M34
pin 5: žárovka ukazatele směru jízdy vpředu vlevo -M5
pin 6: žárovka bočního obrysového světla vpředu vlevo -M33
pin 7: neobsazeno
pin 8: žárovka mlhového světlometu vlevo -L22
pin 9: neobsazeno
pin 10: neobsazeno
pin 11: neobsazeno
pin 12: žárovka dálkového světlometu vlevo -M30 (halogenové světlomety) / buzení modulu                  LED vlevo automatického spínání světlometů a obrysového světla -L176 (xenonové                      světlomety)
pin 13: neobsazeno
pin 14: neobsazeno
pin 15: žárovka tlumeného světlometu vlevo -M29 (halogenové světlomety) / řídicí jednotka                  výbojky vlevo -J343 (xenonové světlomety)
pin 16: svorka 30 vlevo
pin 17: svorka 31 – 2

Konektor F (17-pólový)
pin 1: neobsazeno
pin 2: žárovka dálkového světlometu vpravo -M32 (halogenové světlomety) / buzení modulu                LED vpravo automatického spínání světlometů a obrysového světla -L177 (xenonové                  světlomety)
pin 3: neobsazeno
pin 4: neobsazeno
pin 5: neobsazeno
pin 6: neobsazeno
pin 7: žárovka automatického spínání levého světlometu -L174 (halogenové světlomety)
pin 8: žárovka mlhového světlometu vpravo -L23
pin 9: clona tlumeného světla vpravo -V295 (xenonové světlomety)
pin 10: žárovka ukazatele směru jízdy vpředu vpravo -M7
pin 11: neobsazeno
pin 12: žárovka automatického spínání světlometu a obrysového světla vpravo -L188                              (halogenové světlomety) / napájení modulu LED vpravo automatického spínání                           světlometu a obrysového světla -L177 (xenonové světlomety)
pin 13: neobsazeno
pin 14: žárovka automatického spínání světlometu vpředu vpravo -L175 (halogenové                              světlomety)
pin 15: žárovka tlumeného světlometu vpravo -M31 (halogenové světlomety) / řídicí jednotka                výbojky vpravo -J344 (xenonové světlomety)
pin 16: svorka 30 vpravo
pin 17: svorka 31 – 1

Konektor G (6-pólový)
pin 1: vyhřívání levého předního sedadla (vyhřívání sedadla řidiče -Z6, vyhřívání opěradla řidiče            -Z7; odpadá, je-li zabudováno větrání sedadla)
pin 2: neobsazeno
pin 3: svorka 30 – 3
pin 4: neobsazeno
pin 5: neobsazeno
pin 6: vyhřívání pravého předního sedadla (vyhřívání sedadla spolujezdce -Z8, vyhřívání                        opěradla spolujezdce -Z9; odpadá, je-li zabudováno větrání sedadla)

SELECT LANGUAGE