Kódování – Elektronický centrální rozvod – Volkswagen Touareg

HodnotaPopis
1Celodenní svícení blokováno v MFI
2Halogenová světla (xenon: spodní paprsky vypnuty, jsou-li horní zapnuty)
4Komfortní osvětlení interiéru
8Snímač deště a intenzity světla
16Osvětlení Coming-Home
32Zadní mlhová světla
64Přední mlhová světla
128Reflektory mají xenonová světla
256Osvětlení značky ( USA/Kanada )
512neobsazeno
1024Čištění předních reflektorů
2048Elektronické relé paliva (pouze zážehové motory)
4096Funkce Wake-Up pro pneumatické tlumiče (Je-li vestavěna samostatná jednotka pro pneumatické tlumiče)
8192Druhá baterie aktivována (pouze V10 TDI)
16384Přídavná baterie aktivována
32768Low-Varianta vyhřívání sedadel (bez paměti polohy)
65536Management el. zátěže aktivován
131072Vypnutí zadních mlhových světel je-li nastavena vysoká úroveň vozu (tlumiče na Off-Road).

Př.: Pokud chcete zapnout celodenní svícení pak vypněte blokování  v MFI (výsledné číslo tedy musí být sudé).

SELECT LANGUAGE