Kódování – Elektronický centrální rozvod – Audi A6 4F 2005-

HodnotaPopis
1svícení za dne (není u MFI)
2svícení za dne (USA/Kanada, xenon. Spodní paprsky vypnuty, jsou-li horní zapnuty)
4Komfortní osvětlení interiéru
8Snímač deště a intenzity světla
16Osvětlení Coming-Home
32Zadní mlhová světla
64Přední mlhová světla
128Reflektory mají xenonová světla
256Osvětlení značky pro USA/Kanada
512neobsazeno
1024Čištění předních reflektorů
2048Elektronické relé paliva (pouze zážehové motory)
4096Funkce Wake-Up pro pneumatické tlumiče (Je-li vestavěna samostatná jednotka pro pneumatické tlumiče)
8192Druhá baterie aktivována (pouze V10 TDI)
16384Přídavná baterie aktivována
32768Low-Varianta vyhřívání sedadel (bez paměti polohy)
65536Management el. zátěže aktivován
131072Vypnutí zadních mlhových světel je-li nastavena vysoká úroveň vozu (pouze Japonsko)

Nebo

číslo je složeno z 5 cifer ABCDEF. Za písmena dosaďte dle tabulky:

Pozice A:
0: s ručním sloupkem řízení, resp. s elektrickým sloupkem řízení bez paměti
1: s elektrickým sloupkem řízení s pamětí

Pozice B:
0: osvětlení prostoru nohou jako žárovka
1: osvětlení prostoru nohou jako LED

Pozice C:
0: halogenové světlomety bez ostřikovačů
1: halogenové světlomety s ostřikovači
2: bixenonové světlomety s ostřikovači
3: bixenonové světlomety s AFS (systém pokročilých čelních světel) a ostřikovači
4: bixenonové světlomety s AFS (systém pokročilých čelních světel) bez ostřikovačů
    nebo bixenonové světlomety bez ostřikovačů, USA
5: LED automatického spínání světlometů s ostřikovači
6: LED automatického spínání světlometů bez ostřikovačů

Pozice D:
0: bez automatických jízdních světel (AUTO)
1: s automatickými jízdními světly (AUTO) s detektorem deště a světla -G397

Pozice E:
0: bez automatického spínání světlometů
1: automatického spínání světlometů bez MMI
2: automatického spínání světlometů přes MMI

Pozice F:
1: Zbytek světa
2: Severské země – Skandinávie a Pobaltí + Chorvatsko/Slovinsko/Rakousko
3: USA
4: Kanada

SELECT LANGUAGE