Popis stavu řízení kompresoru

Čtení bloku naměřených hodnot, blok 1, pole 1

0 = kompresor ZAP

1-20 = kompresor VYP

kód            událost                 podmínka
0                OK                        klimatizace zapnuta, všechny předpoklady splněny
1                přetlak                  tlak chladicího média příliš vysoký, prahy závislé na tlaku                                                               chladicího média; vypnutí při p=32 bar zapnutí při p=24 bar
2                větrák                   větrák vadný a skutečné napětí < 3 V
3                podtlak                 tlak chladicího média příliš nízký úrovně jsou závislé na vnější                                                       teplotě; vypnutí při p=1,4 bar; zapnutí při p= 2,0 bar
5                start motoru         běh motoru < 1 s (start motoru nezjištěn)
6                ECON                    režim ECON (tlačítko ECON stisknuto nebo tlačítko AC není                                                            stisknuto)
7                klimatizace OFF     spínač větráku v poloze 0
8                vnější teplota         vnější teplota příliš nízká, vypnutí při vnější teplotě < 1,5 °C, resp.                                                   když řídicí jednotka nedostane žádnou aktuální hodnotu /                                                             dostane neplatnou hodnotu přes CAN, zapnutí při vnější teplotě                                                   > 2,5 °
10               podpětí                 palubní napětí příliš nízké < 9,5 V
11               kontrolka
odpojení při
přehřátí teplota     motoru > 118 °C, (deaktivována v závislosti na verzi softwaru)
12               vypnutí řídicí
jednotkou motoru
přes CAN                důvodem např. teplota motoru, řídicí jednotka ventilátoru                                                            chladiče, kick-down
13               přepětí                    palubní napětí příliš vysoké, U(sv. 15) nebo (sv. 30) > 16 V
14               teplota výparníku    nebezpečí zamrznutí teplota výparníku příliš nízká
15                                               žádný nebo chybný kód vozidla
16               ovládání
kompresoru            závada v ovládacím vodiči k regulačnímu ventilu, např.                                                                   přerušení / zkrat na plus
17               snímač tlaku            žádný nebo neplatný signál od snímače tlaku (signál PŠM)
18               vypnutí otáček
v klidu                      vypnutí na minim. dobu 3 s při počtu otáček motoru > 3000                                                          1/min a rychlosti jízdy < 15 km/h
19               řízení zátěže             vypnutí přes CAN od řídicí jednotky palubní sítě (rozmrazení                                                          tento kód opět zruší)
20               test akčních členůběhem testu akčních členů

SELECT LANGUAGE