Audi A4 (8K)/A6 (4F)/Q7 (4L) (telefon)

Přizpůsobení

Kanál 96 (pouze u řídicí jednotky MOST):
V tomto kanálu přizpůsobení lze měnit změněný optický výkon u komunikace MOST a u testu akčních členů <diagnostiky kruhového zlomu>.
0 = žádné snížení optického výkonu (standardně)
3 = snížení optického výkonu o 3 dB

Kanál 128:
Tímto kanálem přizpůsobení lze zvyšovat a snižovat základní hlasitost řídicí jednotky.
Standardní hodnota: 0 dB (hodnota přizpůsobení 0)

Kanál 129:
Tímto kanálem přizpůsobení lze nastavovat dobu doběhu přípravy pro mobilní telefon. To je doba, po kterou je příprava pro mobilní telefon po <vypnutí zapalování> ještě aktivní. Dobu doběhu lze nastavovat v krocích po 5 minutách (MOST: max. 30 min, CAN: max. 1200 min = 20 h). Hodnota 0 znamená dobu doběhu 30 sekund.

Kanál 131:
Tímto kanálem přizpůsobení lze zvyšovat a snižovat citlivost mikrofonu.
Standardní hodnota: 0 dB (hodnota přizpůsobení 0)

Kanál 133:
Tímto kanálem přizpůsobení lze deaktivovat, resp. aktivovat modul Bluetooth.

0 = Bluetooth VYP (deaktivován)
1 = Bluetooth ZAP (aktivován)

Kanál 134:
Tímto kanálem přizpůsobení lze hlasitý telefon nastavit tak, aby fungoval jen při vloženém mobilním telefonu.

0 = hlasitý telefon je možný i bez vložení mobilního telefonu přes spojení Bluetooth
1 = hlasitý telefon je možný pouze s vloženým mobilním telefonem

Kanál 135:
Tímto kanálem přizpůsobení lze uvádět Bluetooth Pass-Key. Při předávání vozidla je standardně nastaven na 1234.

Kanál 137:
Tímto kanálem přizpůsobení lze nastavit dobu, ve které režim Bluetooth zůstane viditelný pro přístroje. Po uplynutí doby lze spojit již jen přístroje, které již jednou byly spojeny. Při přizpůsobení hodnoty 0 je tato funkce deaktivovaná, tj. režim Bluetooth zůstává trvale viditelný.
Standardní hodnota: 5 minut (hodnota přizpůsobení 00005)

Kanál 138 (pouze u řídicí jednotky CAN):
Tímto kanálem přizpůsobení lze zvyšovat a snižovat maximální hlasitost hlasového ovládání.
Standardní hodnota: maximální hlasitost (hodnota přizpůsobení 11)

Kanál 139 (pouze u řídicí jednotky CAN):
Tímto kanálem přizpůsobení lze zvyšovat a snižovat maximální hlasitost hovoru.
Standardní hodnota: maximální hlasitost (hodnota přizpůsobení 11)

SELECT LANGUAGE