Škoda Octavia 1Z (2003-) piny konektoru

Obsazení koncových kontaktů – řídicí jednotka regulace sklonu světel, servomotory světlé výšky vozidla, snímače světlé výšky vozidla

Řídicí jednotka regulace sklonu světel -J431
2    Sv. 15
3    Sv. 31
4    CAN_H
5    CAN-L
6    Snímač vpředu +, napájení snímače světlé výšky vozidla vpředu
7    Snímač vpředu, signál snímače světlé výšky vozidla vpředu
8    Snímač vpředu -, kostra snímače světlé výšky vozidla vpředu
9    Snímač vzadu +, napájení snímače světlé výšky vozidla vzadu
10  Snímač vzadu, signál snímače světlé výšky vozidla vzadu
11  Snímač vzadu -, kostra snímače světlé výšky vozidla vzadu
12  Krokový motor vpravo, fáze 1+
12  Krokový motor vpravo, fáze 1-
13  Krokový motor vpravo, fáze 2+
14  Krokový motor vpravo, fáze 2-
15  Krokový motor vlevo, fáze 1+
16  Krokový motor vlevo, fáze 1-
17  Krokový motor vlevo, fáze 2+
18  Krokový motor vlevo, fáze 1-

Konektor v servomotoru světlé výšky vozidla
1   Servomotor, fáze 1+  Q11 (cívka 1, kontakt 1)
2   Servomotor, fáze 1-  Q12 (cívka 1, kontakt 2)
3   Servomotor, fáze 2+  Q21 (cívka 2, kontakt 1)
4   Servomotor, fáze 2-  Q22 (cívka 2, kontakt 2)

Konektor ve snímači světlé výšky vozidla
1   Kostra snímače
2   Napájení snímače (+5 V)
3   neobsazeno
4   Výstup PWM 1 (pro regulaci sklonu světel)

SELECT LANGUAGE