Audi A3, 8P piny konektoru

Konektor na řídicí jednotce regulace sklonu světel -J431
2    Sv. 15
3    Sv. 31
4    CAN_H  
5    CAN-L  
6    GV+, napájení FNS vpředu
7    GV, signál FNS vpředu
8    GV-, kostra FNS vpředu
9    GH+, napájení FNS vzadu
10  GH, signál FNS vzadu
11  GH-, kostra FNS vzadu
12  Krokový motor vpravo, fáze 1+
12  Krokový motor vpravo, fáze 1-
13  Krokový motor vpravo, fáze 2+
14  Krokový motor vpravo, fáze 2-
15  Krokový motor vlevo, fáze 1+
16  Krokový motor vlevo, fáze 1-
17  Krokový motor vlevo, fáze 2+
18  Krokový motor vlevo, fáze 1-

Konektory na servomotoru světlé výšky
1   Servomotor, fáze 1+  Q11 (vinutí 1, kontakt 1)
2   Servomotor, fáze 1-  Q12 (vinutí 1, kontakt 2)
3   Servomotor, fáze 2+  Q21 (vinutí 2, kontakt 1)
4   Servomotor, fáze 2-  Q22 (vinutí 2, kontakt 2)

Konektory na snímači světlé výšky
1   Kostra snímače
2   Napájení snímače (+5 V)
3   neobsazeno
4   Výstup PŠM 1 (pro regulaci sklonu světel)

SELECT LANGUAGE