Programování dálkového ovládání Audi A6 (4B)

Postup

 • Odemkněte vozidlo zvenčí v zámku dveří řidiče.
 • Vypněte zapalování mechanicky odpovídajícím klíčkem.
 • V bloku naměřených hodnot 007 zkontrolujte, kolik klíčků již bylo naučeno. V zobrazovacím poli 3 se udává, kolik rádiových klíčků již bylo naučeno a na jakých paměťových místech. (Příklad “1100”: 2 klíčky na místech 1 a 2.)
 • Zamkněte vozidlo zvenčí v zámku dveří řidiče klíčkem, který se má naučit.
 • Do 5 sekund stiskněte tlačítko “Otevřít” klíčku, který se právě učí, tolikrát, dokud nedosáhnete nejbližšího volného paměťového místa (např. 3krát). Každé stisknutí tlačítka se potvrdí rozsvícením varovných světel.
 • Vyčkejte asi 5 sekund.
 • Nyní ještě jednou stiskněte tlačítko “Otevřít” rádiového klíčku. Vozidlo se odemkne. (Klíček byl úspěšně naučen.)
 • Vypněte zapalování a vytáhněte klíček ze zapalování.
 • Zkontrolujte funkci nově naučeného rádiového klíčku.
 • V bloku naměřených hodnot 007 zkontrolujte zobrazovací pole 3. Musí v něm být další “1” (v příkladu “1110”).

Poznámky

 • Dávejte pozor, abyste nově naučený klíček vždy přiřadili na prázdné paměťové místo. Uložíte-li klíček na již obsazené paměťové místo (pozná se podle “1”), bude pak stávající (dosud naučený) rádiový klíček nefunkční.
 • Jestliže během fáze učení (do 5 sekund) 5krát po sobě stisknete tlačítko odemykání nabo zamykání, všechny klíčky se “odnaučí”. V takovém případě musíte zopakovat celý proces učení.
 • Celkem lze naučit jen čtyři rádiové klíčky.
 • Proces učení se musí ukončit během 30 sekund. Při překročení této doby je nutno postup zopakovat.

Poznámky k tématu ochrany proti odcizení
(Pouze u vozidel s volitelným vybavením zabezpečovacím zařízením proti krádeži)

 • Aby byla zajištěna zvýšená ochrana proti odcizení, zabezpečovací zařízení proti krádeži se při odemknutí vozidla ihned dezaktivuje pouze při použití sériového rádiového dálkového ovládání.
 • Při ručním odemknutí vozidla v zámku na straně řidiče se odemknou pouze dveře řidiče, zatímco všechny ostatní dveře, kapota zavazadlového prostoru i víko palivové nádrže zůstanou i nadále zamknuté. Po otevření dveří řidiče je nutno do 15 sekund zapnout zapalování oprávněným klíčkem k vozidlu, aby se dezaktivovalo zabezpečovací zařízení proti krádeži , jinak se aktivuje alarm.
 • Po zapnutí zapalování se odemknou zbylé dveře, kapota zavazadlového prostoru a víko palivové nádrže.

SELECT LANGUAGE