Kódování Audi A6 (4F) (46)

Hodnota kódu se vypočte sečtením jednotlivých hodnot.

Č.   Hodnota  Popis

1.   1 rezervováno (vždy 1)

2.  2 Alarmy Tamper
0 = 1 alarm Tamper (zbytek světa)
2 = 10 alarmů Tamper (VB, Irsko) ; PR-č. B09

3.  4 Zámek centrálního zamykání (CZ)
0 = centrální zamykání nereaguje na CZ (Thatcham aktivní)
4 = zámek otevřen CZ elektricky (Thatcham není aktivní); PR-č. 7AA; A8U

4.  8 CZ/SCZ – centrální zamykání/selektivní centrální zamykání
0 = centrální zamykání (CZ)
8 = selektivní centrální zamykání (SCZ); č. PR 4K2; 4K6; 4K7; 4K8

5.  16 DWA – aktivace zabezpečovacího zařízení proti krádeži
0 = zabezpečovací zařízení proti krádeži není aktivní
16 = zabezpečovací zařízení proti krádeži aktivní; PR-č. 7AN; 7AL

6.  32 Snímač sklonu (řídicí jednotka sklonu/ochrany proti odcizení -J529)
0 = snímač sklonu není zabudován
32 = snímač sklonu zabudován; PR-č. 7AN; 7AL

7.  64 Snímač vnitřního prostoru
0 = snímač vnitřního prostoru není zabudován
64 = snímač vnitřního prostoru zabudován; PR-č. 7AL

8.  128 Komfortní funkce prostřednictvím vysílačky
0 = komf. funkce prostřednictvím vysílačky není aktivní; PR-č. B29; B30; B34; B35
128 = komfortní funkce prostřednictvím vysílačky aktivní

9.  256 Vozidla s řízením vpravo
0 = vozidlo s řízením vlevo; PR-č. L0L
256 = vozidlo s řízením vpravo; PR-č. L0R

10.  512 Rozpoznání Avantu
0 = Limousine (rozbití zadního skla zabezpečovacího zařízení proti krádeži neaktivní)
512 = Avant (rozbití zadního skla zabezp. zařízení proti krádeži aktivní); PR-č. K8D

11.  1024 Elektrická zadní žaluzie
0 = elektrická zadní žaluzie není zabudována
1024 = elektrická zadní žaluzie zabudována; PR-č. 3Y2; 3Y5

12.  2048 Potvrzení zabezpečovacího zařízení proti krádeži zahoukáním
0 = potvrzení DWA zahoukáním není aktivní
2048 = potvrzení DWA zahoukáním aktivní; PR-č. A8U

13.  4096 Zbytek světa/USA
0 = zadní světla ECE (zbytek světa)
4096 = zadní světla SAE; PR-č. A8U

14.  8192 Sada světel
0 = osvětlení prostoru nohou vzadu není zabudováno
8192 = osvětlení prostoru nohou vzadu v technice LED/nast. MMI aktivní; PR-č. QQ1

15.  16384 bez funkce Safe
0 = buzení motorů Safe v zámku dveří
16384 = bez buzení motorů Safe v zámku dveří; PR-č. A8U

16.  65536 Zpoždění zabezpečovacího zařízení proti krádeži
0 = zpoždění 15 sekund mezi odemknutím zámku a otevřením dveří
65536 = zpoždění 0 sekund mezi odemknutím zámku a otevřením dveří

17.  131072 Vybavení
0 = Basis (základní)
131072 = Highline

18.  262144 Posuvná střecha
0 = posuvná střecha není osazena
262144 = posuvná střecha osazena; PR-č. 3FE; 3FR

19.  524288 Multifunkční řídicí jednotka nebo řídicí jednotka rozhraní systému
0 = není osazena
524288 = osazena

20.  1048576 Pomoc při zavírání zavazadlového prostoru
0 = pomoc při zavírání zavazadlového prostoru není osazena
1048576 = pomoc při zavírání zavazadlového prostoru osazena; PR-č. 4E7; 4E9

21.  2097152 Řídicí jednotka zadních výklopných dveří
0 = řídicí jednotka zadních výklopných dveří není zabudována
2097152 = řídicí jednotka zadních výklopných dveří zabudována; PR-č. 4E7; 4E9

22.  4194304 Ovládání víka palivové nádrže
0 = zamykání/odemykání víka palivové nádrže centrálním zamykáním PR-č. A8S
4194304 = odemykání víka palivové nádrže tlačítkem ve dveřích řidiče PR-č. A8U

Č. 1: rezervováno (PR-číslo: 0HP)
Tento bit musí být vždy nastaven na 1.

Č. 2: Alarmy Tamper
Je-li tato volba (10 alarmů Tamper) aktivována, je za otevřený pojistkový okruh vydáno max. 10 alarmů Tamper (1 alarm Tamper = 27-30 sekund, akustický poplach + 5 sekund pauza). Když se pojistkový okruh (kromě hlídání vnitřního prostoru a snímače sklonu) po uplynutí 10 alarmů Tamper zavře a znovu se otevře, může se znovu vydat maximálně 10 alarmů Tamper za sebou. Když tato volba není aktivována (1 alarm Tamper), vydá se max. 1 alarm Tamper na otevření pojistkového okruhu (1 alarm Tamper 27-30 sekund akustický poplach + 5 sekund pauza). Tuto volbu lze aktivovat pouze ve spojení s č. 4 (DWA aktivní).

Č. 3: Logika DWA (zabezpečovacího zařízení proti krádeži)
Když tato volba (Thatcham DWA) není aktivována, nelze již zabezpečovací zařízení proti krádeži deaktivovat zámkem ve dveřích řidiče. Dveře se otevřou již jen mechanicky. Zákazník pak má ještě 15 sekund času, aby zabezpečovací zařízení proti krádeži deaktivoval oprávněným klíčkem (vysílačkou nebo imobilizérem). Když je tato volba (USA DWA) aktivována, lze zabezpečovací zařízení proti krádeži deaktivovat zámkem. Centrální zamykání pro ostatní dveře je však aktivní. Tuto volbu lze aktivovat pouze ve spojení s č. 4 (DWA aktivní).

Č. 4: Centrální zamykání (CZ) / selektivní centrální zamykání (SCZ)
Když je tato volba (SCZ) aktivována, aktivuje se selektivní centrální zamykání. Při změně kódovacího bitu z CZ na SCZ nebo SCZ na CZ se nastaví/uloží implicitní hodnoty pro čísla klíčků a čísla FPI (viz též Přizpůsobení, kanál 1-4).
Poznámka:
Při selektivním centrálním zamykání se při prvním odemknutí zámkem nebo rádiovým dálkovým ovládáním úplně odemknou dveře řidiče a víko palivové nádrže, zbylé dveře a zadní kapota jsou jen ‘entsafe’. Při druhém odemknutí se úplně odemknou rovněž zbylé dveře i zadní kapota.

Č. 5: Zabezpečovací zařízení proti krádeži
Aktivace/deaktivace zabezpečovacího zařízení proti krádeži (DWA) s hlídáním vnitřního prostoru a všech s ním souvisejících funkcí, např. komunikace se snímačem sklonu (řídicí jednotka sklonu/ochrany proti odcizení -J529) prostřednictvím LIN.
Poznámka:
Znatelný při namontovaném tlačítku hlídání vnitřního prostoru -E183 (horní z obou tlačítek) nad kontrolkou otevřených dveří na straně řidiče.

Č. 6: Snímač sklonu
Při uvedeném bitu se zachytí komunikace s řídicí jednotkou sklonu/ochrany proti odcizení prostřednictvím LIN a s ní spojená diagnostika za předpokladu, že je uveden bit č. 4 (DWA aktivní).
Poznámka:
Znatelný při namontovaném spínači zabezpečovacího zařízení -E217 (spodní z obou tlačítek) nad kontrolkou otevřených dveří na straně řidiče.

Č. 7: Snímač vnitřního prostoru
Při uvedeném bitu se zachytí komunikace snímače vnitřního prostoru prostřednictvím LIN a s ní spojená diagnostika za předpokladu, že je uveden bit č. 5 DWA. Při neuvedeném bitu a aktivovaném zabezpečovacím zařízení proti krádeži není ovlivňováno buzení LED DWA.

Č. 8: Komfortní funkce prostřednictvím vysílačky aktivní
Při uvedeném bitu se komfortní funkce (komfortní zavírání, komfortní otevírání) může aktivovat rádiovým dálkovým ovládáním.

Č. 9: Vozidlo s řízením vlevo
Při uvedeném bitu, zadním světlu Highline a zbytku světa je buzení mlhových koncových světel na pravé straně řidiče. Jinak vlevo.

Č. 10: Rozpoznání Avantu
Při uvedeném bitu se zjišťuje, že se jedná o typ Avant. Při aktivovaném zabezpečovacím zařízení proti krádeži se aktivuje rozpoznání rozbitého zadního skla.

Č. 11: Zabudována elektrická zadní žaluzie
Při uvedeném bitu se aktivuje funkce zadní žaluzie včetně diagnostiky.

Č. 12 : Potvrzení zabezpečovacího zařízení proti krádeži zahoukáním
Při aktivaci DWA (zabezpečovacího zařízení proti krádeži) se kontroluje stav dveřních kontaktů (CAN – stavové hlášení dveří), kapoty motorového prostoru a zadní kapoty (vozidlo zavřené, klidová poloha). Jsou-li během aktivace všechny dveřní kontakty otevřené (vozidlo zavřené), indikuje to potvrzení zahoukáním. Pokud se spínače kontaktu kapoty motorového prostoru, spínače zpětného hlášení dveřních kontaktů všech dveří nebo dveřní kontakt zadní kapoty uvede do klidového stavu až po aktivaci, dojde k potvrzovacímu signálu – zahoukání, když je vnější plášť vozidla úplně zavřený. K vybuzení výstražné houkačky nesmí při aktivaci zabezpečovacího zařízení proti krádeži dojít, když se zahájí automatické dodatečné zamykání. (1 minutu po odemknutí vysílačkou bez otevření jedněch dveří).

Č. 13: Zadní světla
Při uvedeném bitu se aktivuje diagnostika LED SAE (Society of Automotive Engineers) zadního světla (USA), jinak ECE (Economic Commission for Europe) zadního světla (zbytek světa).

Č. 14: Osvětlení prostoru nohou v technice LED
Při uvedeném bitu se aktivuje diagnostika LED osvětlení prostoru nohou, jinak světla ECE.

Č. 15: bez funkce Safe
Při uvedeném bitu se při požadavku na zamknutí řídicím jednotkám dveří nevydá povel Safe. Při externím požadavku na zamknutí bude přesto vždy ‘entsafe’. Pokud by na sběrnici CAN bylo přesto uvedeno zpětné hlášení Safe řídicích jednotek dveří, zaznamená se závada “zjištěna chybná součást”.

Č. 16: Zpoždění zabezpečovacího zařízení proti krádeži
Zpoždění mezi odemknutím zámku ve dveřích řidiče a otevřením dveří lze nastavit mezi 0 a 15 sekund.

Č. 17: Vybavení
Vybavení zadními světly lze nastavit mezi Basis (základní) a Highline.
Poznámka:
Vybavení Highline je nutno volit, když jsou pro brzdová světla diody LED. Ve zpětných světlech je jen mlhové koncové světlo a zpětné světlo.

Č. 18: Posuvná střecha
Tímto bitem se aktivuje funkce “Uvolnění pro posuvnou střechu”.

Č. 19: Multifunkční řídicí jednotka nebo řídicí jednotka rozhraní systému
Touto volbou se uvolní zvláštní funkce. Na požadavek od multifunkčního přístroje (MFG) lze nastavit jednotlivá osvětlení prostoru nohou, deaktivovat osvětlení vnitřního prostoru, alarm taxi, ukazatele směru jízdy dálkovým ovládáním.
Poznámka:
Multifunkční řídicí jednotka je potřebná výhradně pro zvláštní vozidla (taxi, autoškola, tělesně postižení, autoškola pro tělesně postižené, zvláštní signál). Proto je nutno aktivovat ji pouze pro tyto typy vozidel.

Č. 20: Pomoc při zavírání zavazadlového prostoru
Tímto bitem se aktivují funkce pomoci při zavírání.

Č. 21: Řídicí jednotka zadní kapoty
S tímto bitem pracuje pomoc při zavírání zavazadlového prostoru (je-li osazena) při rozběhnutí po dosažení řídicí jednotky zadní kapoty.

Č. 22: Ovládání víka palivové nádrže
Při uvedeném bitu se víka palivové nádrže odemyká tlačítkem ve dveřích řidiče (vozidlo pro USA). Při neuvedeném bitu se víko palivové nádrže zamyká a odemyká centrálním zamykáním.
Poznámka:
Ovládání víka palivové nádrže lze kódovat až u verze řídicí jednotky 0120. Pokud v řídicí jednotce ještě není verze programu 0120 uložena, zvolte Zamykání/odemykání víka palivové nádrže centrálním zamykáním.

Příklad kódu:
hodnota kódu = 262389
Složení hodnoty kódu:
262144 – osazena posuvná střecha
128 – komfortní funkce prostřednictvím vysílačky aktivní
64 – zabudován snímač vnitřního prostoru
32 – zabudován snímač sklonu
16 – zabezpečovací zařízení proti krádeži aktivní
4 – zámek odemknut elektricky CZ
1 – rezervováno (vždy 1)

SELECT LANGUAGE