Nastavení koncových dorazů posilovače řízení, Škoda Octavia 1Z (44 Posilovač řízení)

Provádí se po montáži na dílech řízení (pouzdro řízení, sloupek řízení, snímač úhlu řízení …) nebo pokud bude snímač natočení volantu měněn/provedeno základní nastavení.
Pak se naučené hodnoty musí smazat pomocí testeru a znovu naučit.
Po nové montáži řízení do vozidla se může proces učení provést bez předchozího smazání parametrů koncových dorazů.

Popis
Pro sw koncový doraz (sw omezení zdvihu ozubené tyče) se musí řízení naučit násl. 2 parametry, které závisí na mechanických tolerancích řízení a na montáži ve vozidle.
1. úhel řízení z levé zarážky až po pravou bez SW omezení zdvihu
2. diference úhlu řízení mezi středem řízení (symetrický posuv ozubené tyče v levém a pravém koncovém dorazu) a středová poloha snímače úhlu řízení (0 stup.) Tyto naučené parametry platí tak dlouho, dokud se nezmění vztah mezi snímačem úhlu natočení volantu a pouzdrem řízení.

Smazání naučených hodnot
Použijte funkci Vymazání adaptačních hodnot v přizpůsobení.

Učení nových hodnot koncových dorazů
Pro nastavení (naučení) koncových dorazů  jsou nutné následující podmínky:

  • motor musí běžet,
  • musí být provedeno základní nastavení snímače úhlu volantu G85.

Postup

  • otočte volantem do středové pozice (+- 10 st.), volant tam musí zůstat stát bez momentu.
  • otočte opatrně volantem na levý doraz a krátce ho pevně podržte,
  • otočte opatrně volantem na pravý doraz a krátce ho pevně podržte,
  • otočte opatrně volantem do středové pozice (+- 10 st) a tam zastavte.
  • Pro uložení vypněte zapalování, při zapnutí zapalování musí kontrolka servořízení zhasnout. Pokud tomu tak není, smažte pamět závad opakujte postup.
SELECT LANGUAGE