Zajištění podvozku (pro zvednutí na zvedák)

Podvozek se zajišťuje některým ze dvou způsobů:

  • buď se podrží tlačítko regulace světlé výšky,
  • nebo v menu přístrojového panelu v nabídce CAR je přímo volba zajištění podvozku.

SELECT LANGUAGE