Režim manipulace (nakládání/vyložení)

Tento režim slouží při manipulaci s vozem (nakládání na vagón, loď, letadlo ..).
Deaktivace probíhá automaticky při rychlosti 120 km/h nebo po ujetí 50 km.

Aktivace:
Zadejte oprávnění přístupu, hodnota 10273.

Deaktivace:
Zadejte oprávnění přístupu, hodnota 41172.

SELECT LANGUAGE