Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu Škoda Fabia 6Y (2000-)

1. Zkušební jízdou ověřte, zda je volant správně ustaven.
2. Zastavte v přímém směru a nevypínejte zapalování.
3. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika brzd – ABS.
4. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Procedura Login a zadejte hodnotu 40168.
5. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Základní nastavení a zadejte číslo bloku 100.
6. Zkontrolujte provedení základního nastavení ve čtení bloku naměřených hodnot, blok 5.

Pokud nelze základní nastavení provést:
– zkontrolujte paměť závad (musí být prázdná),
– proveďte kontrolu seřízení geometrie,
– zkontrolujte snímač úhlu natočení volantu.

Montážní poloha
– snímač úhlu natočení volantu je uložen na tyči řízení (pod airbagem)

SELECT LANGUAGE