Základní nastavení snímače natočení úhlu volantu VW Passat B7

Použité moduly

 • SPVG dříve SuperVAG
 • Aktuální předplatné

Typy vozidel

 • VW Passat B7 2011-

Použití

 • Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu je nutné provést v případě, že došlo:
 • K výměně posilovače řízení.
 • K výměně snímače úhlu natočení volantu.
 • Ke změně geometrie podvozku (seřízení).

Poznámky

 • Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu se u vozidel vybavených ABS a ESP nastavuje v jednotce Posilovač řízení 44.
 • Kontrola napájecí soustavy.
 • Kontrola elektroinstalace posilovače řízení.
 • Kontrola paměti závad.
 • Kontrola nulového bodu v blocích naměřených hodnot.
 • Kontrola geometrie podvozku.

Postup

 

 • Po spuštění funkce nastartujte motor.
 • Navažte komunikaci s řídící jednotkou Posilovač řízení (44).
 • V menu příkazy komunikace zvolte funkci Procedura login a vyberte ze seznamu hodnotu Zpřístupnění funkcí základního nastavení a potvrďte OK.
 • V menu základních funkcí zvolte Základní nastavení a vyberte ze seznamu „Kalibrace snímače úhlu natočení volantu”.
 • Po zobrazení hlášky „Běží” na diagnostickém přístroji zatočte volantem do levého dorazu a držte silou po dobu zvukové signalizace přístrojového panelu. (třikrát pípnutí).
  (Pokud je kroužek pod volantem funkční, hodnota v druhém bloku „Veličina 2” se musí měnit od kladných hodnot k záporným a naopak).
 • Poté zatočte volantem do pravého dorazu a držte silou po dobu zvukové signalizace přístrojového panelu. (třikrát pípnutí).
 • Nakonec vraťte volantu do středové polohy. Při otáčení volantem do středové polohy kontrolka volantu na přístrojovém panelu zhasne a na diagnostickém přístroji v prvním bloku „Veličina 1” se zobrazí hláška „OK”.
 • Ukončete základní nastavení a zkontrolujte a případně smažte paměť závad.
 • Funkce je dokončena.

SELECT LANGUAGE