VW Passat – vícepólová konektorová zásuvka řídicí jednotky ABS do mod. roku 2000

KontaktSpojení k modulu
1napájení svorka 15
2buzení plus relé zpětného čerpadla J105
buzení plus relé magnetických ventilů J106
napájení snímače úhlu natočení G85
3buzení upouštěcího ventilu vpředu vlevo N102
4buzení upouštěcího ventilu vzadu vpravo N135
5buzení přívodního ventilu vpředu vlevo N101
6buzení přívodního ventilu vzadu vpravo N133
7buzení kostry relé zpětného čerpadla J105
8snímač otáček LP G47 4x4
9snímač otáček LP G47 přední náhon
10snímač otáček LP G47
11snímač otáček PZ G44
12snímač otáček PZ G44
13snímač otáček LZ G46
14snímač otáček LZ G46
15snímač otáček PP G45
16snímač otáček PP G45
18snímač příčného zrychlení G200, signálové vedení
19snímač příčného zrychlení G200, napájení kostry, neobsazeno u kombin. snímače zrychlení/natočení
20relé zpětného čerpadla J105, kontrolní vedení zpět. čerpadla V39
22napájení hydraul. čerpadla jízdní dynamiky FDR V156
24napájení kostry hydraul. čerpadla jízdní dynamiky FDR V156
25buzení upouštěcího ventilu vzadu vlevo N136
26buzení přívodního ventilu vpředu vpravo N99
28kostra, svorka 31 řídící jednotka J104
29kostra, svorka 31 řídící jednotka J104
31buzení kontrolky ASR/ESP
výstup snímače otáček LZ pouze u vozidel s navigací
32buzení kontrolky ABS/EDS
34napájení snímače natočení G202
36buzení kostry relé magnetických ventilů J106
42spínač brzdového pedálu F47
44tlačítko ASR/ESP E256
46spojení A76 ve svazku přístrojové desky k T16/7, vedení K
48spínač brzdových světel F
49buzení spínacího ventilu -1- N225 regulace jízdní dynamiky
50buzení spínacího ventilu -2- N226 regulace jízdní dynamiky
51napájení svorka 30 přes S242 ke kladnému spojení A32 ve svazku přístrojové desky
52buzení vysokotlakého spínacího ventilu -2- N228 regulace jízdní dynamiky
53buzení přívodního ventilu vzadu vlevo N134
54buzení vysokotlakého spínacího ventilu -1- N227 regulace jízdní dynamiky
55buzení upouštěcího ventilu vpředu vpravo N100
64datová sběrnice
66datová sběrnice
67napájení kostry spínače brzdného tlaku G201
68signálové vedení spínače brzdného tlaku G201
69napájení snímače brzdného tlaku
70výstup snímače otáček vzadu vlevo (vozidla s navigací)
buzení kontrolky ASR/ESP
71výstup snímače otáček vzadu vpravo vozidla s navigací
75napájení snímače příčného zrychlení G200
neobsazeno u vozidel s kombinovaným snímačem příčného zrychlení/natočení
76spínač ruční brzdy
77zkušební signál snímače natočení G202
78referenční signál snímače natočení G202
79signálové vedení snímače natočení G202
80napájení kostry snímače natočení G202
86neobsazeno
signál doby vypnutého zapalování
SELECT LANGUAGE