Odvzdušnění hydraulického okruhu – Škoda Octavia

Provádí se u vozidel s EDS.
1. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika brzd – ABS.
2. V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Základní nastavení a zadejte číslo bloku 1.

Poznámky:
– Uvedení do základního nastavení je nutné provést jen tehdy, pokud úplně vytekla alespoň jedna komora nádržky pro doplňování brzdové kapaliny.
– Hydraulický okruh nejde správně odvzdušnit, pokud je plnicí tlak vyšší než 0,1 MPA (1 bar).

SELECT LANGUAGE