Závada 1410 – Topení je přehřáto

Možné důvody
– nedostatek chladicí kapaliny
– špatně odvzdušněný chladicí okruh

Odstranění
– Zkontrolujte výšku hladiny chladicí kapaliny resp. chladicí okruh.
Při opětovném spuštění topení (spínač podle vnější teploty resp. přes ovládací jednotku) se vypnutí způsobené poruchou odstraní a topení se opět spustí.

SELECT LANGUAGE