Závada 1407 – Opakované přerušení plamene

Závada se nahlásí, jestliže během provozní doby následují celkem 3 přerušení plamene.

Možné důvody
– zásobováni palivem omezeno nebo přerušeno
– přívod vzduchu omezen nebo přerušen
– odvod výfukových plynů omezen nebo přerušen

Možné způsoby odstranění:
Místo nebo netěsnost v oblasti sání nebo ve výfukovém systému.
– Zkontrolujte oblast sání vzduchu a výfukový systém topení.

Závada palivového systému, např. uzavřené vzduchové bubliny k nezávislému / přídavnému topení.
Zkontrolujte množství čerpaného paliva resp. odvzdušněte palivový systém topení.
– Větrák spalovacího vzduchu -V6 vadný.
– Žhavicí svíčka -Q9 vadná.
– Dávkovací čerpadlo -V54 vadné.
Proveďte diagnostiku akčních členů, zkontrolujte součásti.
– Netěsnost v topení
– Rozložte topení a zkontrolujte stávající těsnění.

SELECT LANGUAGE