Přizpůsobení přídavného topení (nafta)

kanál 1
1. přizpůsobení napěťové hodnoty pro odpojení podpětím

kanál 2
2. změna aktivace dmychadla spalovacího vzduchu -V6 na nastavení podílu kysličníku uhličitého ve výfukových plynech

kanál 3
3. podmínka vypnutí nezávislého / přídavného topení po běhu motoru

kanál 5
4. přizpůsobení rádiového přijímače nezávislého topení na nezávislého topení

kanál 6
5. uvolnění funkce přídavného topení

kanál 7
6. vodní čerpadlo aktivní při provozu přídavného topení

kanál 10
7. přizpůsobení aktivace oběhového čerpadla -V55

kanál 28
8. Aktivace oběhového čerpadla -V55 v okamžiku, kdy je kvůli závadě (např. porucha v režimu spalování) vypnuto a následně zajištěno nezávislé topení

kanál 29
9. Aktivace oběhového čerpadla -V55 v okamžiku, kdy je kvůli závadě (např. v řídicí jednotce přídavného topení -J364) vypnuto a následně zajištěno přídavné topení

kanál 30
10. přizpůsobení řídicí jednotky přídavného topení -J364 ke kontrole vstřikovaného množství paliva dávkovacího čerpadla -V54

kanál 32
11. uvolnění funkce přídavného topení přes ovládací a zobrazovací jednotku, řídicí jednotka Climatroniku -J255

kanál 41
12. aktivace oběhového čerpadla -V55 řídicí jednotkou přídavného topení -J364 při vypnutém nezávislém topení k podpoře čerpadla chladicí kapaliny motoru, jestliže je požadavek přijat příslušnou řídicí jednotkou motoru přes systém datové sběrnice

kanál 42
13. odblokování topného agregátu

kanál 43
14. uvolnění funkce plnění vedení, funkce základního nastavení

SELECT LANGUAGE