Audi Q7 (4L), Kódování (18)

Kódování řídicí jednotky nezávislého / přídavného topení -J364

Pozice 1: Zavírací ventil chladicí kapaliny -N279
0 Zavírací ventil -N279 není zabudován.
– Kódování u vozidel se vznětovým motorem a přídavným topením bez rozšířeného vybavení        “nezávislým topením”.
– Možné kódování nezávislého / přídavného topení na přání řidiče (pokud si zákazník při              provozu nezávislého topení přednostně přeje zahřát motor).

1 Zavírací ventil -N279 zabudován.
– Kódování u vozidel s rozšířeným vybavením “nezávislé topení” (resp. nezávislé / přídavné           topení).

Pozice 2: Podmínka zapnutí – vnější teplota
0 Podmínka zapnutí – vnější teplota menší/rovna 5°C.
– Kódování u všech vozidel kromě vozidel se vznětovým motorem pro USA.

2 Podmínka zapnutí – vnější teplota menší/rovna 1 °C.
– Kódování u vozidel se vznětovým motorem pro USA.

Pozice 3: Typ odpojení podpětím
1 Odpojení kvůli podpětí prostřednictvím řídicí jednotky managementu energie -J644.
– Kódování při předávání vozidla s rozšířeným vybavením “nezávislé topení” (resp. nezávislé /      přídavné topení).

2 K odpojení kvůli podpětí dojde při hodnotě napětí uvedené ve funkci Přizpůsobení (pevná hodnota).
– Kódování při předávání vozidla se vznětovým motorem s přídavným topením bez rozšířeného     vybavení “nezávislé topení”.
– Možné kódování nezávislého /přídavného topení na přání zákazníka (pokud si zákazník              nepřeje při provozu přídavného topení odpojení kvůli podpětí řídicí jednotkou -J644).

Poznámky:

  • J Další možnosti kódování pro řídicí jednotku přídavného topení-J364 nejsou v současné době určeny pro Audi Q7.
  • J Podstatné rozdíly mezi oběma variantami kódování “odpojení podpětím” pro nezávislé /přídavné topení:
    – Při kódování 00101 dojde k odpojení, jakmile řídicí jednotka managementu energie -J644 vyšle výzvu (po datové sběrnici komfortního systému).
    – Při kódování 000(X)2 dojde k odpojení při pevné hodnotě napětí ve funkci Přizpůsobení.
  • Podstatný rozdíl mezi oběma variantami kódování “Podmínka zapnutí – vnější teplota” pro nezávislé / přídavné topení:
    – Při kódování 00022 (vozidla se vznětovým motorem pro USA) se nastartuje přídavné topení, odchylně od jiných variant vozidla, při vnější teplotě menší/rovné 1 °C.
SELECT LANGUAGE