Audi A3, 8P, Kódování (18)

Kódování řídicí jednotky nezávislého/přídavného topení -J364

Kód vytvoříte dosazením za písmena ABCDE dle tabulky:

Písmeno A .. vždy 0

Písmeno B ( Dálkové ovládání nezávislého topení )

0 Není zabudován žádný přijímač nezávislého topení -R64
1 Nezávislé topení s rádiovým dálkovým ovládáním (zabudován rádiový přijímač nezávislého topení -R64 provedení „Telestart T90“)

Písmeno C (Zavírací ventil chladicí kapaliny -N279)

0 Není zabudován zavírací ventil chladicí kapaliny -N279.
-Kódování u vozidel, ve kterých není zavírací ventil chladicí kapaliny -N279 (závisí na motoru)

1 Zabudován zavírací ventil chladicí kapaliny -N279.
-Kódování u vozidel, ve kterých je zavírací ventil chladicí kapaliny -N279 (závisí na motoru)

Písmeno D (Oběhové čerpadlo -V55)
1 Zabudováno oběhové čerpadlo -V55

Písmeno E (Typ odpojení podpětím)

1 Odpojení kvůli podpětí prostřednictvím řídicí jednotky palubní sítě -J519.
-Toto kódování použije jen v případě poznámky.
2 K odpojení kvůli podpětí dojde při hodnotě napětí uvedené ve funkci “Přizpůsobení” (pevná hodnota).
-Kódování při předávání vozidla pro vozidla s rozšířeným vybavením “Nezávislé topení”.
-Po zadání kódování zkontrolujte přizpůsobení v kanálu přizpůsobení 1.
-Při provozu nezávislého topení řídicí jednotka palubní sítě -J519 kvůli podpětí nepřemění výzvu k vypnutí nezávislého topení. Nezávislé topení se vypne, jakmile napětí na nezávislém topení bude po určitou dobu menší než hodnota uvedená v kanálu přizpůsobení 1.

Poznámky:

  • Podstatné rozdíly mezi oběma variantami kódování odpojení podpětím pro nezávislé topení:
  • Při kódování „XXXX1” dojde k odpojení, jakmile řídicí jednotka palubní sítě -J519 vyšle výzvu (po datové sběrnici komfortního systému).
  • Při kódování „XXXX2” dojde k odpojení při pevné hodnotě napětí ve funkci „Přizpůsobení“.
  • U vozidel s řídicí jednotkou palubní sítě -J519 s číslem dílu “8P0 907 279” do indexu “B” nelze nezávislé topení nakódovat s “XXXX1” (software řídicí jednotky palubní sítě -J519 u tohoto provedení nepovoluje provoz nezávislého topení, stále se posílá výzva k vypnutí kvůli podpětí). U vozidel s řídicí jednotkou palubní sítě -J519 s číslem dílu “8P0 907 279” od indexu “C” se nezávislé topení smí nakódovat i s “XXXX1”.
  • U vozidel s rozšířeným vybavením rádiovým dálkovým ovládáním a nezávislým topením s řídicí jednotkou přídavného topení -J364 s číslem hardwaru/softwaru do “0039” může nezávisle na kódování řídicí jednotky topení -J364 docházet k problémům s rádiovým dálkovým ovládáním nezávislého topení, pokud palubní napětí nedosahuje hodnoty uložené v řídicí jednotce palubní sítě -J519 (případně funkci rádiového dálkového ovládání zkontrolujte při běžícím motoru a je-li funkce v pořádku, zkontrolujte stav a klidové napětí akumulátoru A). Od čísla hardwaru/softwaru “0040” řídicí jednotky přídavného topení -J364 (postupné zavádění od 03.2005) tato funkce již není ovlivňování palubním napětím.

SELECT LANGUAGE