Audi A5, ostatní Audi po r.v. 2007 (17 Přístrojový panel Nastavení servisních intervalů)

Po vymazání servisního intervalu (normální reset, komfortní funkce SPVG dříve SuperVAG) je potřeba ještě provést přizpůsobení další hodnoty doby nebo ujeté vzdálenosti.

Použijte funkci Přizpůsobení (čtení, testování, uložení) v těchto kanálech:

  • kanál 53, nová hodnota 0 (ujetá vzdálenost)
  • kanál 55, nová hodnota 0 (čítač ve dnech).

Prvních 1000 km po resetu servisního intervalu je na displeji přístrojového panelu zobrazován stav servisního intervalu Neznámý. To je z důvodu, že výpočet long-life servisního intervalu má vymazány informace o způsobu jízdy a není schopen odhadnout předpokládanou délku servisního intervalu.
Informace o předpokládané délce servisního intervalu se zobrazí asi až po najetí 1000 km.

SELECT LANGUAGE