Možné závady imobilizéru 4. generace

Struktura zabezpečení

Systém se skládá z klíčku s el. transpondérem, řídicí jednotky imobilizéru (v panelu přístrojů) a motorové jednotky.

Zkratky
SKC secret key code, definující chování imobilizéru. Vozově specifický kód.
PSW password, heslo (náhodný číselný kód) patřící motorové jednotce nebo immobiliseru (různá čísla PSW_immo a PSW_motor na voze i mezi vozy)
P-class power class, blokační kód motorové jednotky, který má zamezit přizpůsobení jiné mot. jednotky, než byla původní.
MK Marken Kode, kód značky vozu (Škoda, VW, Audi, Seat)
VIN vehicle identification number, číslo karoserie TMB….
SKZ identifikační výrobní číslo immobiliseru SKZ7Z….
Immo imobilizér
MSG řídicí jednotka motoru (Motorsteuergerät)
PIN tajné číslo

KLÍČKY: obsahují elektronický transpondér, v kterém je uložen pevný a SKC kód immobilizéru. Na rozdíl od 3. generace obsahují klíčky již od výrobce kód MK, tj. pro Škoda nelze např. použít klíčky VW.
IMOBILIZÉR: obsahuje všechny kódy: SKC, PSW_immo, P-class, MK definující algoritmus komunikace s klíčem i s motorovou jednotkou.
MOTOR. JEDNOTKA: obsahuje rovněž kódy PSW_motor, P-class, MK, SKC pro komunikaci s imobilizérem. Ani motorovou jednotku nelze použít např. z VW vozu, neboť každá jednotka má v sobě MK vlastní značky vozu.

Diagnostika
Veškeré diagnostické operace s řídicí jednotkou imobilizéru se odehrávají po zadání adresy 25 Imobilizér (změna proti předchozí generaci kde se často používala adresa 17 Přístrojový panel).

Vzájemné přizpůsobení komponent zabezpečení
Nejprve je třeba přizpůsobí motorovou jednotku, která z imobilizéru převezme kódy SKC, PSW_immo (za splněných předpokladů: např. souhlasí MK) a naopak imobilizéru předá kódy PSW_motor a P-class.
Nakonec je možno přizpůsobit klíčky (za splněných předpokladů: např. souhlasí MK), tj. klíčky převezmou z imobilizéru SKC a imobilizér převezme pevný kód klíčků.

Rozdíly imobilizérů 3. a 4. generace

 • použití kódu značky (MK) zamezující používání různých dílů mezi Škoda, VW….
 • každý druh motorové jednotky má svůj kód zamezující tuningu (255 možných kategorií)
 • zakódovaná výměna dat mezi imobilizérem a motorovou jednotkou i při vzájemném přizpůsobování
 • čekací doba 5 minut při učení nových komponentů do systému
 • rozdílný kryptokódovací algoritmus pro klíček a motorovou jednotku

Servisní výměny dílů
1.1 výměna klíčů
nutné podmínky:

 • imobilizér a motorová jednotka jsou k sobě přizpůsobeny (tj. mají shodné VIN a SKZ)
 • imobilizér má status 3 nebo 6
 • klíčky jsou nové, nebo již někdy byly k tomuto immobiliseru naučeny (tj. v bloku měřených hodnot č. 2 jsou údaje
  ne – ne – ne – 6 nebo
  ano – ano – ne – 6 nebo
  ano – ano – ano – 6
  postup:
 • Použijte komfortní funkci přizpůsobení klíčů.

Poznámka
Stejně jako v minulých generacích, je třeba při přizpůsobování nového klíčku znovu naučit
všechny klíčky (všechny původně naučené klíčky jsou zapomenuty).

1.1. výměna motorové jednotky
nutné podmínky:

 • imobilizér i klíčky jsou k sobě již naučeny
  (tj. v bloku měř. hodnot č.2 je ano – ano – ano – 6)
 • imobilizér má status 6 (nebo status 2 či 5 pro nový imobilizér)
 • motorová jednotka je nová nebo použitá se známým tajným číslem

postup:

 • Navažte komunikaci s motorem.
 • Následující 2 kroky (přístupové uvolnění pomocí tajného čísla) se u nové motorové jednotky vynechají
 • Do funkce Oprávnění přístupu zadejte tajné číslo řídicí jednotky (její původní). Když se objeví hlášení „doba čekání ještě není ukončena“, je nutno čekat 10 minut, pak to zkuste znovu.
 • V přizpůsobení kanál 50, zadejte tajné číslo auta, do kterého motorovou jednotku vkládáte. Po testování nové hodnoty se objeví se VIN vozu, potvrďte uložením nové hodnoty.

Pozn. Pokud se při přizpůsobení objeví hláška „systém ne OK“, znamená to, že v systému byla původně motorová jednotka jiné kategorie, než je právě přiučovaná (tuto jednotku nelze do systém přiučit, protože má špatné číslo tzv. P-class).

1.2. výměna immobiliseru (=panelu přístrojů)
nutné podmínky:

 • klíčky a motorová jednotka jsou k sobě přizpůsbeny
  postup:
 • Navažte komunikaci s imobilizérem.
 • Do funkce Oprávnění přístupu zadejte tajné číslo.
 • Přizpůsobení kanál 50, čtení přednastavené hodnoty: Objeví se hláška „předpoklady nejsou naplněny“ a kontrolka nepřerušovaně svítí
 • Počkejte 5 min bez přerušení diagnostiky (než kontrolka začne blikat), potom znovu vyvolejte přizpůsobení, kanál 50, čtení přednastavené hodnoty.
 • Do nové hodnoty vložte tajné číslo vozu. Po kliknutí na testování nové hodnoty se objeví se VIN vozu, potvrďte uložením nové hodnoty.
 • Přizpůsobte klíčky dle bodu 1.1
 • Pokud byl panel přístrojů nový (nebyl nikdy přiučen), je nutné provést znovu základní nastavení ABS a Posilovač řízení (servořízení).

Přehled chybových hlášení

Číslo
chyby
Název chybyDůvod, odstranění
0003Řídicí jednotka vadnáInterní závada v elektronice řídící jednotky,
nutná výměna
1176Klíček bez signálu/komunikaceKlíček nelze přečíst, vadná snímací cívka,
nebo transpondér
1176Klíček nesmyslný signálKlíček v zapalování nepatří k vozu, nemůže
být přiučen (např. byl již přiučen k jinému
vozu, klíček s identifikátorem jiného výrobce
koncernu VW nebo klíček ze starších
generací imobilizéru)
1179Programování klíčků chybnéBěhem učení klíčků došlo k chybě (např. byl
při učení vložen již jednou naučený klíček)
0381Dat. sběrnice sdr. přístrojů
vadná
Různé zkraty CAN sběrnice
2241Mot. jednotka – data nejsou
přizpůsobena
Vyměněná motorová jednotka ještě nebyla
přizpůsobena

Čtení bloku naměřených hodnot

Blok
č.
Popis hodnot v bloku
(max 4 hodnoty)
hodnotavýznam
11. – stav povolenano/ne-imobilizér povolil start motorové
jednotce
2. – motor. jednotka
komunikuje
ano/ne– motorová jednotka vyslala na CAN
žádost imobilizéru o povolení startu
3. – klíček přečtenano/ne– v zapalování byl rozpoznán klíček s
transpondérem (může být ale i starší
generace)
4. – počet naučených
klíčků
0 – 8– počet aktuálně naučených klíčků k vozu
21. – proměnný kód
klíčku
ano/ne– klíček byl již nejméně jednou (někdy v
minulosti) přiučen k tomuto imobilizéru
(má správný SKC)
2. – klíček uzamčenano/ne– klíček byl již nejméně jednou přiučen k
imobilizéru
3. – pevný kód klíčku
OK
ano/ne – imobilizér má přiučen pevný kód klíčku
(současně to znamená, že tento
klíček je přiučen)
4. – status
immobilizéru
1 – 7– určuje chování imobilizéru (6 je běžný
provozní stav)
31. – čas blokace
zadání PIN
0-x min– doba blokace, po kterou musí
být zapnuto zapalování,než bude možné
provádět další adaptační operace
(důvod chybné zadání tajného
čísla funkcí Oprávnění přístupu)
2. – čas blokace
adaptace CAN
0-x min– doba blokace z důvodu chybného
zadání PIN při přizpůsobování motorové
jednotky (kanálem 50)
3. – čas blokace klíčku0-x min– doba blokace z důvodu více jak 20x
zapnutého zapalování cizím klíčkem
(funkce anti-scan)
4. – stav kontrolky0-6– 0 nesvítí tj. stav OK, 1-6 stavy
blikání, svícení
41. – čas blokace ELV

2. . čas blokace bezp.
přístupu
0-x min
0-x min
– připraveno pro budoucí projekty
– připraveno pro budoucí projekty
– připraveno pro budoucí projekty
5Hodnoty pro ELV
(uzávěra řízení)
– připraveno pro budoucí projekty
6Hodnoty uživatelské
paměti transpondéru
– pro vývojové účely
7MK souhlasíano-ne!!! údaj vykazuje smysluplnou hodnotu jen
pro provedení učení klíčku (do vypnutí
zapalování). Hodnota musí být ANO, jinak
nelze klíček přiučit (pravděpodobný
důvod – klíček jiného výrobce koncernu
VW, nebo starší generace imobilizéru).
801. – VIN kód vozu

2. -SKZ kód
– VIN zapsaný do imobilizéru
– identifikační číslo imobilizéru
SKZ (SKZ7Z….)
821. – flash tool code
2. – flash datum
3. – HW
baugrupa/sorta
4. – SW
baugrupa/sorta
Výrobní kódy
83Ozn. sběrnice CAN
bus
– připraveno pro budoucí projekty
SELECT LANGUAGE