Základní nastavení TDI CR 4,2 l

3 Základní nastavení: zpětné vedení výfukových plynů

1) Teplota chladicí kapaliny minimálně 80 °C

2) Krátce vypněte zapalování, poté nastartujte motor

3) Zahajte základní nastavení, blok 3

4) Nejprve sešlápněte brzdový pedál, poté sešlápněte spojkový pedál

  Během základního nastavení musí být sešlápnuty oba pedály; pokud nejsou sešlápnuty, základní nastavení se přeruší.

5) Počkejte, až otáčky motoru vzrostou na cca 1000/min

Poznámka:

        Zpětné vedení výfukových plynů se teď v časových intervalech zapíná a vypíná.

     Požadované hodnoty při “AGR neaktivní”:

        Otáčky motoru:    950 … 1050/min

        Buzení:      AGR neaktivní

        Množství vzduchu, řada 1: 370 … 630 mg/Hub

        Množství vzduchu, řada 2: 370 … 630 mg/Hub

     Požadované hodnoty při “AGR aktivní”:

        Otáčky motoru:    950 … 1050/min

        Buzení:      AGR aktivní

        Množství vzduchu, řada 1:  90 … 210 mg/zdvih

        Množství vzduchu, řada 2: 120 … 260 mg/zdvih

33 Základní nastavení: turbodmychadlo

1) Teplota chladicí kapaliny minimálně 80 °C

2) Krátce vypněte zapalování, poté nastartujte motor

3) Zahajte základní nastavení, blok 33

4) Nejprve sešlápněte brzdový pedál, poté sešlápněte spojkový pedál

 Během základního nastavení musí být sešlápnuty oba pedály; pokud nejsou sešlápnuty, základní nastavení se přeruší.

5) Počkejte, až otáčky motoru vzrostou na cca 1450/min

Poznámka:

        Turbodmychadla jsou teď buzena střídavě se střídami 40 % a 100 %, takže v jednom časovém intervalu je pravé turbodmychadlo buzeno se střídou 100 % a zároveň levé turbodmychadlo se střídou 40 %, a v následujícím časovém intervalu jsou turbodmychadla buzena se zaměněnými střídami.

     Požadované hodnoty při “turbodmychadlo 1 ZAP”:

        Otáčky motoru:    1400 … 1500/min

        Buzení:      zapnuté turbodmychadlo 1

        Množství vzduchu, řada 1: 690 … 910 mg/zdvih

        Množství vzduchu, řada 2: 110 … 250 mg/zdvih

     Požadované hodnoty při “turbodmychadlo 2 ZAP”:

        Otáčky motoru:    1400 … 1500/min

        Buzení:      zapnuté turbodmychadlo 2

        Množství vzduchu, řada 1:  90 … 220 mg/zdvih

        Množství vzduchu, řada 2: 740 … 940 mg/zdvih

40 Základní nastavení: klapky v sacím potrubí

1) Teplota chladicí kapaliny minimálně 80 °C

2) Krátce vypněte zapalování, poté nastartujte motor

3) Zahajte základní nastavení, blok 40

4) Nejprve sešlápněte brzdový pedál, poté sešlápněte spojkový pedál. Během základního nastavení musí být sešlápnuty oba pedály; pokud nejsou sešlápnuty, základní nastavení se přeruší.

5) Počkejte, až otáčky motoru vzrostou na cca 1450/min

Poznámka:

Klapky v sacím potrubí jsou teď buzeny střídavě se střídami 20 % a 80 %, takže v jednom časovém intervalu je pravá klapka v sacím potrubí buzena se střídou 80 % a zároveň levá klapka v sacím potrubí se střídou 20 %, a v následujícím časovém intervalu jsou klapky v sacím potrubí buzeny se zaměněnými střídami.

     Požadované hodnoty při “klapka OT”:

        Otáčky motoru:    2750 … 2850/min

        Buzení:      klapka OT

        Množství vzduchu, řada 1: 570 … 1030 mg/zdvih

        Množství vzduchu, řada 2: 570 … 1030 mg/zdvih

     Požadované hodnoty při “klapka ZAV”:

        Otáčky motoru:    2750 … 2850/min

        Buzení:      klapka ZAV

        Množství vzduchu, řada 1: 570 … 1030 mg/zdvih

        Množství vzduchu, řada 2: 570 … 1030 mg/zdvih

63 Naučení bodu kick-down

1) Krátce vypněte zapalování, poté nastartujte motor

2) Zahajte základní nastavení, blok 63

3) Sešlápněte plynový pedál, až se zobrazí stav ADP v poř..

4) Hodnota se nejprve uloží v řídicí jednotce motoru, asi po 10 sekundách se vypne zapalování.

     Požadované hodnoty:

        Snímač 1 polohy plyn. pedálu:  X …X %

        Snímač 2 polohy plyn. pedálu:  X …X %

        —

        Stav:      ADP v poř.

SELECT LANGUAGE