Základní nastavení motory Common rail 2,0, EDC17

3 Základní nastavení: zpětné vedení výfukových plynů

1) Nastartujte motor

2) Zahajte základní nastavení, blok 3

3) Otáčky motoru při volnoběhu

Poznámka:

Zpětné vedení výfukových plynů se teď v časových intervalech zapíná a vypíná.

Rozdíl ve skutečné hodnotě nasávaného vzduchu musí být minimálně 100 mg/zdvih

11 Základní nastavení: turbodmychadlo

1) Nastartujte motor

2) Zahajte základní nastavení, blok 11

3) Otáčky motoru při volnoběhu

Poznámka:

Turbodmychadlo je teď střídavě buzeno se střídami 0…10 % a 90…100 %.

Přitom musí být rozdíl ve skutečné hodnotě minimálně 80 mbar.

35 Základní nastavení: předřazené dopravní palivové čerpadlo (odvdušnění palivového systému)

     (není k dispozici ve všech vozidlech)

1) Zahajte základní nastavení, blok 35

Poznámka:

Poté se elektrické palivové čerpadlo spíná v intervalech ZAP/VYP. Hluk čerpadla je případně cítit dotykem na palivovou nádrž nebo je slabě slyšet.

(POZOR! Nesmějí být otevřená žádná palivová vedení)

63 Základní nastavení: naučení bodu kick-down

     (pouze pro vozidla s automatickou převodovkou)

1) Zapněte zapalování

2) Zahajte základní nastavení, blok 63

3) Postupujte podle těchto pokynů:

        – Nejprve nechte plynový pedál v klidové poloze (plynový pedál)

        – Poté prošlápněte plynový pedál (sešlápnout plynový pedál)

4) Počkejte, až se zobrazí stav ADP v poř., potom je proces učení v pořádku.

5) Hodnota se nejprve uloží v řídicí jednotce motoru, asi po 5 sekundách se vypne zapalování. (V tuto chvíli nesmíte znovu zapnout zapalování)

120 Základní nastavení snímače polohy nastavovače plnicího tlaku G581

1) Teplota chladicí kapaliny minimálně 80 °C

2) Zadejte základní nastavení, blok 120

124 Základní nastavení klapky v sacím potrubí

1) Zadejte základní nastavení, blok 124

SELECT LANGUAGE