Kontrola počátku vstřiku u motoru TDi

Kontrola počátku vstřiku se provádí po výměně rozvodového řemene nebo po opravě vstřikovacího čerpadla.

  1. Nastartujte motor a zahřejte ho na provozní teplotu.
  2. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou motoru a zkontrolujte příp. vymažte paměť závad.
  3. V menu příkazy Komfortní funkce zvolte funkci Graf TDi.
  4. Zkontrolujte, zda aktuální hodnota (vyznačena zeleným trojúhelníčkem) se pohybuje v rámci tolerančního pásma (vyznačeno zelenou a červenou čarou).
  5. V případě, že aktuálního hodnota se pohybuje mimo toleranční pásmo, ukončete komunikaci, vypněte a motor a seřiďte natočení vstřikovacího čerpadla.
  6. Celý postup opakujte, dokud není dosaženo správného nastavení podle bodu 4.

Poznámka:
· Pokud se zobrazí více trojúhelníčků (za tepla, v ustáleném stavu), pak není počátek vstřiku stejný pro všechny válce.
· Zkuste provést celou proceduru znovu.
· Přitom se přesvědčte, že motor je při testu v základním nastavení (tvrdší chod, není v tu chvíli prováděna regulace rovnoměrného chodu na volnoběh).
· Pokud stále vidíte více trojúhelníčků nad sebou, pak ventil počátku vstřiku nedrží požadovanou hodnotu (závada je v čerpadle).

SELECT LANGUAGE