Měřené hodnoty – Motor TDI-PD 55 KW (AMF)

Měřené hodnoty – Motor TDI-PD 55 KW (AMF)

Motor 1,4/55 kW TDI (AMF)

Blok 1 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Volnoběžné otáčky motoru 800-970 1/min
2 Vstřikované množství 3,0 -9,0 mg/H Pod 3,0 mg/H • Zkontrolovat jednotku čerpadlo / tryska Nad 9,0 mg/H • Nechat motor běžet při zvýšených otáčkách do zahřátí a kontrolu opakovat. • Zkontrolovat jednotku čerpadlo / tryska
3 Doba dodávky paliva požadovaná hodnota 4….7 °C
4 Teplota chladicí kapaliny 80,0 – 110,0 °C

Blok 2 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Volnoběžné otáčky motoru 800-970 1/min
2 Poloha pedálu akcelerace 0 – 100,0 % podle polohy pedálu akcelerace Zkontrolovat snímač polohy pedálu akcelerace –G79
3 Provozní stav 0 1 0 x1x   Klimatizace zapnuta xx1   Spínač volnoběhu uzavřen (pedál       akcelerace není sešlápnut)
4 Teplota chladicí kapaliny 80,0 – 110,0 °C

Blok 3 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Volnoběžné otáčky motoru 800-970 1/min  
2 Nasávané množství vzduchu (skutečná hodnota) 278 – 390 mg/H Nad 390 mg/H • Nechat motor běžet při zvýšených otáčkách do zahřátí a kontrolu opakovat
3 Nasávané množství vzduchu (skutečná hodnota) 258 – 410 mg/H Pod 258 mg/H • kontrolovat zpětné vedení výfukových plynů Nad 410 mg/H • Nechat motor běžet při zvýšených otáčkách do zahřátí a kontrolu opakovat. • Motor běží příliš dlouho ve volnoběhu, krátce přidat plyn • Zkontrolovat sníamč množství nasávaného vzduchu –G70;
4 Řízení ventilu zpětné vedení výfukových plynů 30 – 80 %  

Blok 4 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Význam
1 Volnoběžné otáčky motoru 800-970 1/min
2 Počátek vstřiku paliva (požadovaná hodnota) 3 – 9° v. OT Pod 3° před horní úvratí • Motor příliš studený, nechat motor běžet při zvýšených otáčkách do zahřátí a kontrolu opakovat
3 Doba dodávky paliva (požadovaná hodnota) 4,0 – 7,0 °KW
4 Úhel synchronizace -3 – +3 °KW Přes 3° klik. hřídele příp. pod -3° klik. hřídele • Zkontrolovat snímač polohy vačkového hřídele –G40 • Překontrolovat nastavení vačkového hřídele a impulzního kola; motor 1,9

Blok 4 při plné zátěži

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru 2800 – 3200 1/min
2 Počátek vstřiku paliva (požadovaná hodnota) 15° v. OT 25°
3 Doba dodávky paliva (požadovaná hodnota) 17 – 24 °KW
4 Úhel synchronizace

Blok 5 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Volnoběžné otáčky motoru
2 Množství nasávaného vzduchu při startu 9 – 15 mg/H
3 Synchronizace při startu 1
4 Teplota chladicí kapaliny 80 – 100 °C  

Blok 6 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Rychlost 0km/h
2 Stav spínače spojkového a brzdového pedálu 000 xx1   Sepnutý spínač brzdových světel –F- (sešlápnutý brzdový        pedál) x1x   Rozpojený spínač brzdového pedálu –F47- (sešlápnutý brzdový        pedál) 1xx   Rozpojený spínač spojkového pedálu –F36- (sešlápnutý       spojkový pedál)
3 Poloha pedálu akcelerace 0%
4 Provozní stav tempomatu Xxx

Blok 7 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Teplota paliva Asi teplota okolního prostředí 40,5 °C • Zkontrolovat snímač teploty paliva –G81
2 Stav chlazení paliva 0
3 Teplota v sacím potrubí Asi teplota okolního prostředí Asi 135,9 °C • Zkontrolovat snímač teploty nasávaného vzduchu –G72
4 Teplota chladicí kapaliny Asi teplota okolního prostředí -5,4 °C • Zkontroovat snímač teploty chladicí kapaliny –G62 V případě závady se zobrazuje jako náhradní hodnota teplota paliva

Blok 8 při plné zátěži (zkušební jízda na 3. rychlost, teplota chladicí kapaliny nad 80°C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru 2800 – 3200 1/min
2 Vstřikované množství (přání řidiče) 60,0 – 69,0 mg/H Pod 60,0 mg/H • Zkoušku opakovat při plném plynu Zkontrolovat snímač polohy pedálu akcelerace  –G79
3 Omezení vstřikovaného množství podle otáček motoru (omezení točivého momentu) 40,0 – 49,0 mg/H Pod 40,0 mg/H • Přečíst požadovanou hodnotu při 3000 1/min.
4 Omezení vstřikovaného množství na základě nasátého vzduchu (zamezení kouřivosti) 45,0 – 55,0 mg/H Pod 45,0 mg/H • Zkontrolovat snímač množství nasávaného vzduchu –G70 • Zkontrolovat zpětné vedení výfukových plynů

Blok 10 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Nasávaného množství vzduchu (skutečná hodnota) 258 – 410 mg/H
2 Atmosférický tlak 900 -1100 mbar
3 Plnicí tlak (skutečná hodnota) 900 -1150 mbar
4 Teplota chladicí kapaliny

Blok 11 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Volnoběžné otáčky motoru
2 Plnicí tlak (požadovaná hodnota) 900 -1100 mbar
3 Plnicí tlak (skutečná hodnota) 900 -1150 mbar
4 Aktivace magnetického ventilu omezení plnicího tlaku –N75 25 – 95 %

Blok 11 při plné zátěži (zkušební jízda na 3. rychlost, teplota chladicí kapaliny nad 80°C

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru 2800 – 3200 1/min
2 Plnicí tlak (požadovaná hodnota) 1800 – 2100 mbar
3 Plnicí tlak (skutečná hodnota) 1800 – 2200 mbar Kontrola regulace plnicího tlaku vzduchu
4 Omezení vstřikovaného množství na základě nasátého vzduchu (zamezení kouřivosti) 40 – 95 %

Blok 13 při volnoběhu (zahřátý motor, teplota chladicí kapaliny nad 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Regulace rovnoměrného chodu motoru – vstřikované množství 1. válce -3 – +3 mg/H Vstřikovací zařízení má volnéběžnou klidovou polohu. Mohou být rozpoznány rozdíly výkonu mezi jednotlivými válci (tolerance dílů, průchodnost trysek, komprese, atd.) a vyrovnány přidělením selektiného vstřikovaného množství ve volnoběhu. Rozpoznání nastává ve volnoběhu signálem snímače otáček motoru, který dodává tři signály na jednu otáčku klikového hřídele do řídicí jednotky. Pokud signály přicházejí ve stejném rytmu, pracují všechny válce stejně. Pokud je jeden válec výkonově slabší, klikýv hřídel potřebuje delší dobu pro následující polovinu otáčky klikové hřídele. Jiank zrychlí výkonově silnější válec klikový hřídel tak, že potřebuje kratší čas. Pokud řídicí jendotka rozpoznala odchylku, dostává příslušný válec ihned zvýšené, resp. Snížené vstřikované množství tak, až motor opět běží rovnoměrně. +  mg/H: Příslušný válec je výkonově slabší a  dostává proto více paliva –   mg/H: Příslušný válec je výkonově silnější a  dostává proto méně paliva
2 Regulace rovnoměrného chodu motoru – vstřikované množství 2. válce -3 – +3 mg/H
3 Regulace rovnoměrného chodu motoru – vstřikované množství 3. válce -3 – +3 mg/H
4

Blok 16 při volnoběhu

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Zatížení alternátoru 5 – 95 %
2 Přídavný ohřev 1 x 000001 xxxxxxx1  Teplota chladicí kapaliny větší než 70 – 80 °C                nebo teplota nasávaného vzduchu větší než +5 °C xxxxxx1x  Vadný alternátor xxxxx1xx  Napětí akumulátoru pod 9 V xxxx1xxx  Otáčky motoru pod 800 1/min xxx1xxxx  Start motoru během posledních 10 sekund xx1xxxxx  Vadný snímač teploty chladicí kapaliny –G62                nebo snímač teploty nasávaného vzduchu –G72 x1xxxxxx   – 1xxxxxxx   –
3 Aktivace topných prvků x1    relé malého topného výkonu –J359 zapnuté 1x     relé velkého topného výkonu –J360 zapnuté
4 Napájecí napětí řídicí jednotky motoru 13,5 – 14,5 V Méně než 13,5 V • Zkontrolovat alternátor a napětí akumulátoru, akumulátor nabít • Na několik minut zvýšit otáčky a vypnout přídavné spotřebiče • Zkontrolovat napájecí napětí řídicí jednotky motoru • Odstranit odběr proudu Větší než 14,5 V • Zkontrolovat případně vyměnit regulátor napětí • Odstranit startovací kabely nebo rychlonabíječku

Blok 18 při volnoběhu

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Ventil čerpadlo/tryska 1. válce Je-li místo nuly jiné číslo • Zkontrolovat ventil čerpadlo/tryska • Zkontrolovat palivovou soustavu
2 Ventil čerpadlo/tryska 2. válce Je-li místo nuly jiné číslo • Zkontrolovat ventil čerpadlo/tryska • Zkontrolovat palivovou soustavu
3 Ventil čerpadlo/tryska 3. válce
4 Nebrat v úvahu

Blok 22  při volnoběhu

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Provozní stav tempomatu . 0 • Vozidlo bez tempomatu, příp. funce tempomatu není v řídicí jednotce mtotoru aktivována 1 • Vozdilo s aktivovaným tempomatem – spínač v poloze OFF 9 • Vozidlo s aktivovaným tempomatem – spinač v poloze ON
2 Provozní stav ovládání tempomatu 000011   Spínač B na ON 001011   Spínač B na RES 000111   Spínač A stisknut 000001   Spínač B na OFF před bodem sepnutí 000000   Spínač B na OFF zaaretován
3 Provozní stav regulace plnicího tlaku
4 Provozní stav klimatizace

Blok 125 – CAN-Bus (při zapnutém zapalování)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Neobsazeno  
2 Řídicí jednotka ABS ABS 1 Místo 1 je 0 Vadné propojení vedení CAN-BUS Není použito datové vedení CAN-BUS – řídicí jednotka Vadné vedení CAN-BUS – řídicí jednotka
3 Řídicí jednotka panelu přístrojů Sdruž. př.1  
4 Řídicí jednotka airbagu Airbag 1  
SELECT LANGUAGE