Měřené hodnoty – Motor TDI 66 KW (AGR)

Motory do 7.97

Význam veličin čtení bloku naměřených hodnot, kanál 0 a doporučené hodnoty (zahřátý motor, teplota chl. kapaliny nad 80°C)

Veličina Význam Doporučené hodnoty
Volnoběh Plná zátěž
1 otáčky motoru 41 – 44 160  – 190
2 počátek vstřiku 20 – 60 180 – 245
3 poloha plynového pedálu 0 255 (na podlaze)
4 vstřikované množství 10 – 30 170 – 195
5 tlak v sacím potrubí (plnicí tlak) 171 – 191
6 atmosférický tlak
7 teplota chladicí kapaliny 80 – 51 80 – 51
8 teplota v sacím potrubí
9 teplota paliva
10 nasávané množství vzduchu 70 – 110 více než 210

Pozor! Nepřekročit 4000 ot/min.

Motory od 8.97 – 4.99

Význam veličin čtení bloku naměřených hodnot, kanál 0 a doporučené hodnoty (zahřátý motor, teplota chl. kapaliny nad 80°C)

Veličina Význam Doporučené hodnoty
Volnoběh Plná zátěž
1 otáčky motoru 42 – 45 138  – 148
2 počátek vstřiku 12 – 75 138 – 215
3 poloha plynového pedálu 0 255 (na podlaze)
4 vstřikované množství 11 – 45 174 – 184
5 tlak v sacím potrubí (plnicí tlak) 164 – 202
6 atmosférický tlak 183 – 224
7 teplota chladicí kapaliny 80 – 35 80 – 35
8 teplota v sacím potrubí 182 – 50 182 – 50
9 teplota paliva 91 – 201 91 – 201
10 nasávané množství vzduchu 69 – 96 více než 255

Hodnoty nasávaného množství vzduchu platí pro zapnuté zpětné vedení výfukových plynů – po dvou minutách volnoběhu se vypíná (je nutné sešlápnout krátce plyn nebo znovu nastartovat).

Motory od 5.99

Význam veličin čtení bloku naměřených hodnot, kanál 0 a doporučené hodnoty (zahřátý motor, teplota chl. kapaliny nad 80°C)

Veličina Význam Doporučené hodnoty
Volnoběh Plná zátěž
1 otáčky motoru 43 – 46 134  – 153
2 počátek vstřiku 12 – 75 137 – 215
3 poloha plynového pedálu 0 255 (na podlaze)
4 vstřikované množství 15 – 45 199 – 214
5 tlak v sacím potrubí (plnicí tlak) 179 – 215
6 atmosférický tlak 183 – 224
7 teplota chladicí kapaliny 80 – 35 80 – 35
8 teplota v sacím potrubí 190 – 80 190 – 35
9 teplota paliva 91 – 201 91 – 201
10 nasávané množství vzduchu 69 – 110 více než 255

Hodnoty nasávaného množství vzduchu platí pro zapnuté zpětné vedení výfukových plynů – po dvou minutách volnoběhu se vypíná (je nutné sešlápnout krátce plyn nebo znovu nastartovat).

Další doporučené hodnoty veličin

Vstřikované množství

Doporučené hodnoty

2 – 6 mg/H Motory do 7.97
2,2 – 9 mg/H Motory od 8.97 do 4.99
3 – 9 mg/H Motory od 4.99

Možné závady

Méně než min. poškozené vstřikovací čerpadlo
Více než max. motor studený
  Motor zatížen (vypněte spotřebiče)
  Poškozené vstřikovací čerpadlo

Napětí snímače dráhy regulačního šoupátka –G149

Doporučené hodnoty

1,25 – 1,7 V Motory do 7.97
1,45 – 1,85 V Motory od 8.97 do 4.99
1,3 – 2,1 V Motory od 5.99

Možné závady

Méně než min. poškozené vstřikovací čerpadlo
Více než max. motor studený
  Motor zatížen (vypněte spotřebiče)
  Poškozené vstřikovací čerpadlo
SELECT LANGUAGE