Měřené hodnoty – Motor MPI 85 kW (AZH, AZJ, AEG, APK, AQY)

Měřené hodnoty – Motor MPI 85 kW (AZH, AZJ, AEG, APK, AQY)

Blok 1 při volnoběhu – základní funkce

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) 740…820 1/min 790…890 1/min 730…830 1/min  
2 Teplota chladicí kapaliny 80,0 …110,0°C Menší než 80°C (zkušební jízda, kontrola snímače) Větší než 110°C (vyčistit chladič, kontrola ventilátoru, snímače, regulátoru chlad. kapaliny
3 Lambda-regulátor před katalyzátorem -10,0….+10,0°C Signál mimo toleranci (počkat 30 s na stabilizaci, kontrola systému sání, vstřikovací ventily, adaptační hodnoty lambda
4 Provozní stavy 111111 1×111111 Pro motor AEG, APK, AQY xxxxx1 Teplota chladicí kapaliny vyšší než 80°C xxxx1x Otáčky nižší než 2000 1/min xxx1xx Škrticí klapka uzavřena xx1xxx Lambda-regulace v řádku x1xxxx Provozní stav – volnoběh 1xxxxx Kompresor klimatizace vypnut Pro motor AZH, AZJ xxxxxxx1 Teplota chladicí kapaliny vyšší než 80°C xxxxxx1x Otáčky nižší než 2000 1/min xxxxx1xx Škrticí klapka uzavřena xxxx1xxx Lambda-regulace v řádku xxx1xxxx Provozní stav – volnoběh xx1xxxxx Kompresor klimatizace vypnut x1xxxxxx Bez významu 1xxxxxxx Vlastní diagnostika nezaznamenala žádnou chybu  

Blok 2 při volnoběhu – zobrazované pole 2 – zatížení motoru

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky)    
2 Zatížení motoru 15…35% 10,0…25,0 % Menší než 15% nebo menší než 10% • (Menší hodnota se může zobrazovat pouze při deceleraci) Větší než 35% nebo větší než 25% • (kontrola vstřikovacího ventilu, svíček, snímače, jednotky ovládání škrticí klapky, vypnout elektr. spotřebiče, nastavit volant do středové polohy,  volicí páku na „P“ nebo „N“)
3 Doba vstřikování 2,0…5,5 ms • Menší než 2,0 ms (minim. 10 minut zkušební jízdy, kontrola elektromag. ventilu nádobky s aktivním uhlím, vstřikovaného množství, regulátoru tlaku paliva) Větší než 5,5 ms • odstranit zvýšené zatížení
4 Množství nasávaného vzduchu 2,0…5,0 g/s Menší než 2,0 g/s • odstranit falešný vzduch Větší než 5,0 g/s • nastavit volící páku do polohy „P“ nebo „N“ , odstranit zatížení

Blok 3 při volnoběhu – základní funkce – snímač množství nasávaného vzduchu

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky)  
2 Množství nasávaného vzduchu 2,0…5,0 g/s  
3 Úhel škrticí klapky 0…6,0<° • Větší než 6<° nebo 5,0% -pro AZH, AZJ přizpůsobit řídicí jednotku motoru jednotce ovládání škrticí klapky • kontrola jednotky ovládání škrticí klapky • seřídit lanko pedálu akcelerace
4 Úhel zážehu 0..12,0° před HÚ  

Blok 4 při volnoběhu – základní funkce

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky)
2 Napájecí napětí řídicí jednotky motoru 11,5…14,5 V Menší než 11,5 V (kontrola alternátoru a napětí akumulátoru, zvýšit na několik minut otáčky motoru a vypnout přídavné spotřebiče, kontrola napětí řídicí jednotky motoru, odstranit odběr proudu) Větší než 14,5 V (kontrola napětí, paměť závad)
3 Teplota chladicí kapaliny 80,0…110,0°C
4 Teplota nasávaného vzduchu -40,0….+140,0°C cca 140,0°C, cca -40°C, cca 140°C – zobrazení se projeví jen krátce a skočí pak na hodnotu 19,5°C (kontrola snímače teploty nasávaného vzduchu –G42)

Blok 5 při volnoběhu – základní funkce

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky)
2 Zatížení motoru 15…35% 10,0…25,0%1)  
3 Rychlost vozidla 0 km/h  
4 Provozní stav (volnoběh, částečné zatížení, plné zatížení, obohacení, decelerace) Volnoběh  

Blok 6 při volnoběhu – základní funkce

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky)  
2 Zatížení motoru 15…35% 10,0…25,0%1)  
3 Teplota nasávaného vzduchu -40,0…+140,0°C
4 Korekční součinitel nadmořské výšky

Blok 10 při volnoběhu – zapalování

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky)  
2       Zatížení motoru 15…35% 10…25 %1)  
3 Úhel škrticí klapky 0…5
4 Úhel zážehu aktivován  

Blok 14 při volnoběhu- zapalování – výpadky

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky)  
2       Zatížení motoru 15…35% 10…25 %1)  
3 Součet výpadků zapalování 0…5 Větší než 5 (kontrola zapal. trafa, svíček a vedení s koncovkou zapalovacího kabelu, kontrola vstřikovacích ventilů, paliva
4 Stav rozpoznávání výpadků (aktivován, deaktiv.) aktivován  

Blok 15 – zapalování – výpadky (pro AQY, AZH, AZJ)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Vynechávání zapalování válce 1 0  
2       Vynechávání zapalování válce 2 0  
3 Vynechávání zapalování válce 3 0  
4 Stav rozpoznávání výpadků (aktivován, deakt.) aktivován  

Blok 15 při jízdě – zapalování – výpadky válce 1-3 (pro AQY, AZH, AZJ)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Vynechávání zapalování válce 1 0 Větší než 0 • Vadná zapalovací svíčka • Vadná koncovka zapalovacího kabelu • Vadná zapalovací cívka • Vadný vstřikovací ventil • Přisávání falešného vzduchu • Mechanické poškození motoru
2       Vynechávání zapalování válce 2 0
3 Vynechávání zapalování válce 3 0
4 Stav rozpoznávání výpadků (aktivován, deakt.) aktivován  

Blok 16  při jízdě- zapalování – výpadky válce 4 (pro AQY, AZH, AZJ)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Vynechávání zapalování válce 4 0 Větší než 0 • Vadná zapalovací svíčka • Vadná koncovka zapalovacího kabelu • Vadná zapalovací cívka • Vadný vstřikovací ventil • Přisávání falešného vzduchu • Mechanické poškození motoru
2      
3
4 Stav rozpoznávání výpadků aktivován  

Blok 20  při jízdě- zapalování – výpadky válce 4 (pro AZH, AZJ)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Zmenšení úhlu zážehu v 1. válci v důsledku klepání 0…12° KW
2       Zmenšení úhlu zážehu v 2. válci v důsledku klepání 0…12° KW
3 Zmenšení úhlu zážehu v 3. válci v důsledku klepání 0…12° KW
4 Zmenšení úhlu zážehu v 4. válci v důsledku klepání 0…12° KW

Blok 22  při jízdě – zapalování – regulace klepání

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru 730…6800 1/min
2       Zatížení motoru 0…100%
3 Zmenšení úhlu zážehu v 1. válci v důsledku klepání 0…15° KW 0…12° KW1) • Všechny válce větší než 15°KW a všechny válce větší než 12,0°KW1) (kontrola snímače klepání , povolit snímač klepání a znovu utáhnout 20 Nm, dotáhnout uvolněné součásti, změnit palivo) • Jeden válec se výrazně liší od ostatních (kontrola snímače klepání, kompresního tlaku, dotáhnout uvolněné součásti)
4 Zmenšení úhlu zážehu v 2. válci v důsledku klepání 0…15° KW 0…12° KW1)

Blok 23  při jízdě – zapalování – regulace klepání

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru 730…6800 1/min
2       Zatížení motoru 0…100%
3 Zmenšení úhlu zážehu v 3. válci v důsledku klepání 0…15° KW 0…12° KW1) • Všechny válce větší než 15°KW a všechny válce větší než 12,0°KW1) (kontrola snímače klepání , povolit snímač klepání a znovu utáhnout 20 Nm, dotáhnout uvolněné součásti, změnit palivo) • Jeden válec se výrazně liší od ostatních (kontrola snímače klepání, kompresního tlaku, dotáhnout uvolněné součásti)
4 Zmenšení úhlu zážehu v 4. válci v důsledku klepání 0…15° KW 0…12° KW1)

Blok 26  při jízdě – zapalování – snímače klepání

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Napěťový signál na snímači klepání v 1. válci 0,4..2,0 V
2       Napěťový signál na snímači klepání ve 2. válci 0,4…2,0 V
3 Napěťový signál na snímači klepání ve 3. válci 0,4…2,0 V
4 Napěťový signál ve snímači klepání ve 4. válci 0,4…2,0 V

Blok 28  při jízdě – zapalování – snímače klepání (pro motory AZH, AZJ)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru 2500…6500 1/min 3000…6500 1/min1)
2 Zatížení motoru 40,0…100,0 %
3 Teplota chladicí kapaliny 80,0…110,0°C
4 Zkouška snímače klepání (test vyp., test zap., syst. OK, syst. ne OK Syst. OK

Blok 30 při volnoběhu – lambda-regulace

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Stav lambda-regulace před katalyzátorem 111 xx1Lambda-regulace aktivní x1xLambda-sonda připravena 1xxVyhřívání lambda-sondy zapnuto
2 Stav lambda-regulace za katalyzátorem1) 110
3
4

Blok 31 při volnoběhu – lambda-regulace- napětí na lambda-sondě

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Napětí na lambda-sondě před katalyzátorem 0,0…1,0  
2 Napětí na lambda-sondě za katalyzátorem1) 0,0…1,0  
3  
4  

Blok 32 při volnoběhu – lambda-regulace- napětí na lambda-sondě

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Adaptační hodnota lambda před katalyzátorem při volnoběhu (additivní) -10,0…+10,0 % Nízké adaptační hodnoty • Zmizí po jízdě na dálnici nebo po výměně oleje • Kontrola vstřikovacích ventilů • Kontrola regulátoru tlaku paliva a tlak v systému • Kontrola elektromag. Ventilu nádobky s aktivním uhlím • Kontrola snímače množství nasávaného vzduchu • Kontrola vyhřívání lambda-sondy před katalyzátorem Vysoké adaptační hodnoty • Kontrola systému sání na těsnost • Kontrola vstřikovaného množství • Kontrola snímače množství nasávaného vzduchu • Kontrola regulátoru tlaku paliva  a tlak v systému • Kontrola sběrné výfukového potrubí • Kontrola vyhřívání lambda-sondy před katalyzátorem
2 Adaptační hodnota lambda před katalyzátorem při částečném zatížení (additivní) -10,0…+10,0 %
3
4

Blok 33 při volnoběhu – lambda-regulace před katalyzátorem

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Lambda-regulace před katalyzátorem -10,0…+10,0 % Nízké adaptační hodnoty • Zmizí po jízdě na dálnici nebo po výměně oleje • Kontrola vstřikovacích ventilů • Kontrola regulátoru tlaku paliva a tlak v systému • Kontrola elektromag. Ventilu nádobky s aktivním uhlím • Kontrola snímače množství nasávaného vzduchu • Kontrola vyhřívání lambda-sondy před katalyzátorem Vysoké adaptační hodnoty • Kontrola systému sání na těsnost • Kontrola vstřikovaného množství • Kontrola snímače množství nasávaného vzduchu • Kontrola regulátoru tlaku paliva  a tlak v systému • Kontrola sběrné výfukového potrubí • Kontrola vyhřívání lambda-sondy před katalyzátorem Konstantně 0,0…0,3 (0,0…1,5 V1)) příp. konstantně 0,7…1,0 V (1,5…4,8 V1)) • Kontrola systému sání na těsnost • Kontrola zapalovací svíčky • Kontrola regulátoru tlaku paliva a tlaku v systému • Kontrola vstřikovací ventily • Kontrola snímače teploty chladicí kapaliny • Kontrola vyhřívání lambda-sondy před katalyzátorem • Kontrola lambda-sondy a lambda-regulaci před katalyzátorem Konstantně 1,0 V (větší než 4,8 V)1), konstantně 0,4…0,5 V (1,4…1,6 V) 1), konstantně 0,0 V (menší než  0,13 V) 1) • Kontrola vyhřívání lambda-sondy před katalyzátorem • Kontrola lambda-sondy a lambda-regulaci před katalyzátorem
2 Napětí na lambda-sondě před katalyzátorem 0,0…1,0 V 1,4….1,6 V 1)
3
4

Blok 34 při volnoběhu – lambda-regulace – diagnostika lambda-sondy před katalyzátorem (pro motory AZH, AZJ

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru 2200…2800 1/min
2 Teplota katalyzátoru Min. 352°C
3 Dynamický činitel Neuvažovat min. 0,701)
4 Výsledek kontroly stárnutí lambda-sondy před katalyzátorem (test vyp./test běží/R1 S1 OK/R1 S1 ne OK) R1 S1 OK

Blok 36 při volnoběhu – lambda-regulace – připravenost za katalyzátorem (motory AQY, AZJ)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Napětí lambda-sondy za katalyzátorem 0,0…1,0 V
2 Kontrola lambda-sondy za katalyzátorem (test vyp./test běží/ R1 S2 OK/ R1 S2 ne OK) R1 S2 OK
3
4

Blok 36 při volnoběhu – lambda-regulace – připravenost za katalyzátorem (motory AZH)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Napětí lambda-sondy za katalyzátorem 0,0…1,0 V Konstantně 0,0..0,3 V příp. konstantně 0,7…1,0 V • Kontrola systému sání na těsnost • Kontrola zapalovacích svíček • Kontrola regulátoru tlaku paliva a tlaku v systému • Kontra vstřikovacího ventilu • Kontrola snímače teploty chladicí kapaliny • Kontrola odvětrávání palivové nádrže • Kontrola vyhřívání lambda-sondy za katalyzátorem • Kontrola lambda-sondy a lambda-regulace za katalyzátorem Konstantně 1,0 V nebo 1,1 V1), konstantně 0,4…0,5 V, konstantně 0,0 V • Kontrola vyhřívání lambda-sondy za katalyzátorem • Kontrola lambda-sondy a lambda-regulace za katalyzátorem
2 Teplota katalyzátoru Min. 350°C
3 Bez významu
4 Kontrola lambda-sondy za katalyzátorem (test vyp./test běží/ R1 S2 OK/ R1 S2 ne OK) R1 S2 OK

Blok 37 při volnoběhu – lambda-regulace – připravenost za katalyzátorem (motory AEG, APK, AQY)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Zatížení motoru 15…35%
2 Napětí na lambda-sondě za katalyzátorem 0,0 ….1,0 V
3 Prodleva lambda-regulátoru před katalyzátorem -1200…+1200 ms
4 Kontrola lambda-sondy za katalyzátorem (R1 S2 vyp./ R1 S2 zap./ R1 S2 OK/ R1 S2 ne OK) R1 S2 OK

Blok 37 při volnoběhu – lambda-regulace – připravenost za katalyzátorem (motory AZH, AZJ)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Zatížení motoru 15…35%
2 Napětí na lambda-sondě za katalyzátorem 0,0 ….1,0 V  
3 Prodleva lambda-regulátoru před katalyzátorem -1200…+1200 ms
4 Kontrola lambda-sondy za katalyzátorem (test zap./ test vyp., syst. OK/ syst. ne OK Syst. OK

Blok 41 při volnoběhu – lambda-regulace – odpor vyhřívání lambda-sondy

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Odpor vyhřívání lambda-sondy před katalyzátorem 6,4…47,5Ů1)
2 Vyhřívání lambda-sondy před katalyzátorem Kattop1vyp Kattop1zap
3 Odpor vyhřívání lambda-sondy za katalyzátorem 6,4…47,5Ů1)
4 Vyhřívání lambda-sondy za katalyzátorem Kattop2vyp Kattop2zap

Blok 46 při volnoběhu – lambda-regulace – diagnostika katalyzátoru (pro AZJ)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru Ca. 2300 1/min
2 Teplota katalyzátoru Min. 352,0° C
3 Účinnost katalyzátoru Min. 1,0
4 Výsledek kontroly konvertování katalyzátoru (test vyp / test běží / kat R1 OK / kat R1 ne OK) Kat R1 OK

Blok 50 při volnoběhu – regulace otáček – provozní stavy

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky)
2 Otáčky motoru (otáčky volnoběhu – požadovaná hodnota) 780 1/min 840 1/min1)
3 Provozní stav klimatizace A/C-High nebo A/C – Low
4 Provozní stav kompresor klimatizace zap/vyp Kompr. zap. nebo kompr. vyp.

Blok 54 při volnoběhu (jízdní režim)   – regulace otáček – provozní stavy

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru  
2 Provozní stav (volnoběh, částečné zatížení, plné zatížení, obohacení, decelerace Volnoběh –1)
3 Úhel škrticí klapky 0…6<° 0…100%1)
4 Úhel nastavovače škrticí klapky – 0…100%1)

Blok 55 při volnoběhu – regulace otáček – stabilizace volnoběhu

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky)
2 Regulátor volnoběhu -2,0…+2,0 g/s -10,0…-10,0…+10,0 %1)
3 Naučená hodnota regulátoru volnoběhu -1,5…+1,5 g/s -10,0…+10,0 %
4 Provozní stavy Xxxx xxxxx xxxx • – xxxxx1) • xxxx1 kompresor klimatizace zapnut • xxx1x zařazena rychlost, volicí páka v poloze 1/2/3/D/R (u automatické převodovky) • xx1xx klimatizace zapnuta • x1xxx bez významu • 1xxxx bez významu

Pro AEG, APK, AQY:

xxx1 kompresor klimatizace zapnut
xx1x zařazena rychlost, volicí páka v poloze 1/2/3/D/R (u automatické převodovky)
x1xx klimatizace zapnuta
1xxx bez významu

Blok 56 při volnoběhu – regulace otáček – stabilizace volnoběhu

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky)
2 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky – požadovaná hodnota) 780 1/min 840 1/min2)
3 Regulátor volnoběhu -2,0…+2,0 g/s -10,0…-10,0…+10,0 %1)
4 Provozní stavy    

Blok 60 při zapnutém zapalování – přizpůsobení jednotky ovládání škrticí klapky

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Úhel škrticí klapky Úhel škrticí klapky – potenciometr 1 –G1871) 0…6 <° 3…97%1)  
2 Snímač ovladače škrticí klapky –G127 Úhel škrticí klapky – potenciometr 2 –G1881) 0,0…5,0 V   97…3%1)  
3 Provozní stav motoru Čítač naučených kroků1) Volnoběh 0…81)  
4 Stav přizpůsobení (ADP běží, ADP OK nebo ADP ERROR) ADP OK  

Blok 61 při jízdě – regula otáček, elektrický plyn (pro motory AZH, AZJ)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru  
2 Napájecí napětí řídicí jednotky motoru 11,50 …14,50 V1)  
3 Aktivace pohonu škrticí klapky –G186 0,0…100,0 %  
4 Provozní stavy xxxxx  

Blok 62 při zapnutém zapalování – regula otáček, elektrický plyn (pro motory AZH, AZJ)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Úhel škrticí klapky – potenciometr –G187 3…97 %
2 Úhel škrticí klapky – potenciometr –G188 97…3 %
3 Snímač 1 polohy plynového pedálu –G79 6…96 % 12…97%
4 Snímač 2 polohy plynového pedálu –G185 3…48 % 4…50 %1)

Blok 66 při volnoběhu – tempomat

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Rychlost vozidla 0 km/h
2 Poloha brzdového, spojkového pedálu a tempomatu 1000 0000xxxx1) 1000 • xxx1 brzda sešlápnuta (spínač brzdových světel) • xx1x brzda sešlápnut a(spínač brzdového pedálu) • x1xx spojka sešlápnuta, příp. u automat. převodovky sešlápnuta brzda • 1xxx tempomat aktivován 0000xxxx – AZJ • xxxxxxx1 brzda sešlápnuta (spínač brzdových světel) • xxxxxx1x brzda sešlápnut a(spínač brzdového pedálu) • xxxxx1xx spojka sešlápnuta, příp. u automat. převodovky sešlápnuta brzda • xxxx1xxx tempomat aktivován • xxx0xxxx bez významu • xx0xxxxx bez významu • x0xxxxxx bez významu • 0xxxxxxx bez významu
3 Požadovaná rychlost (tempomatem naposledy uložená hodnota) X km/h
4 Poloha spínače tempomatu 0000 0000xxxx1) 0000 • xxx1 posuvný spínač tempomatu v poloze OFF (pouze při sepnuto) • xx1x posuvný spínač tempomatu v poloze OFF (spínáno nebo sepnuto) • x1xx stisknuto tlačítko tempomatu SET • 1xxx posuvný spínač tempomatu v poloze RES 0000xxxx1) – AZJ • xxxx0000 posuvný spínač tempomatu –B- v poloze OFF (zaaretován) • xxxx0001 posuvný spínač tempomatu –B- v poloze OFF (před bodem sepnutí) • xxxx0111 stisknuto tlačítko tempomatu SET • xxxx1011 posuvný spínač tempomatu –B- v poloze RES • xxxx0011 spínač –B- na ON • 0000xxxx bez významu

Blok 70 při volnoběhu – (teplota chladicí kapaliny 60 °C) – redukce emisí – diagnostika zařízení nádobky s aktivním uhlím

Číslo Popis Správná hodnota Poznámka
1 Střída elektromag. ventilu nádobky s aktivním uhlím 0,0….100,0 %
2 Odchylka lambda-regulátoru při diagnostice TEV -7,8… +7,8 % neuvažovat1)
3 Odchylka regulátoru volnoběhu při diagnostice TEV 0,0…0,33 g/s neuvažovat1)
4 Výsledek diagnostiky (test zap. / test vyp. Nebo TEV OK / ne OK TEV OK

Blok 77 při volnoběhu – redukce emisí – diagnostika systému sekundar. vzduchu (pro motory AQY, AZH, AZJ)

Číslo Popis Správná hodnota Poznámka
1 Teplota chladicí kapaliny Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) 1) 80…110 °C –  
2 Odchylka lambda-regulátoru během diagnostiky množství vzduchu1) Max. 25,0 % 1,0…10,0 g/s1)  
3 Neuvažovat xx,x g/s1)  
4 Výsledek diagnostiky (test zap. / test vyp., syst. OK / ne OK Syst. OK  

Blok 99 při volnoběhu – lambda-regulace – provozní stav lambda-regulace (pro motory AQY)

Číslo Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky)  
2 Teplota chladicí kapaliny 80,0 … 110,0 °C  
3 Lambda-regulátor před katalyzátorem -10,0…+10,0 %  
4 Provozní stav lambda-regulace reg. I. vyp. nebo reg. I. zap.

Blok 100 při volnoběhu – readinesskód (AQY, AZH,  AZJ)

Číslo Popis hodnota Poznámka
1 Readiness kód 0 • xxxxxxx0 katalyzátor • xxxxxx0x vyhřívání katalyzátoru (v souč. době nelze diagnostikovat/vždy „0“) • xxxxx0xx nádobka s aktivním uhlím (systém odvětrávání palivové nádrže • xxxx0xxx systém sekundárního vzduchu • xxx0xxxx klimatizace (v souč. době nelze diagnostikovat/vždy „0“) • xx0xxxxx lambda-sondy • x0xxxxx vyhřívání lambda-sond (v souč. době nelze diagnostikovat/vždy „0“) • 0xxxxxx zpětné vedení výfukových plynů (netýká se/vždy „0“)
2 Teplota chladicí kapaliny 80,0 … 110,0 °C
3 Čas od nastartování motoru
4 Stav diagnostiky

Blok 107 při volnoběhu – lambda-regulace (pro motory AZH, AZJ)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky)  
2 Lambda-regulace před katalyzátorem -10,0…+10,0 %  
3  
4 Výsledek diagnostiky (test zap. / test vyp., syst. OK / syst. ne OK syst. OK  

Blok 120 při jízdě – skluzová regulace náhonu –ASR- (pro motory AZH, AZJ)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru
2 Požadovaná zátěž motoru 0…399 Nm
3 Skutečná zátěž motoru 0…260 Nm
4 Stav ASR aktiv / ASR n. aktiv

Blok 122 při jízdě – skluzová regulace náhonu –ASR- (pro motory AZH, AZJ)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru
2 Požadovaná zátěž motoru 0…399 Nm
3 Skutečná zátěž motoru 0…260 Nm
4 Stav (zásah / bez zásahu) text

Blok 125 při jízdě – komunikace, hlášení datové sběrnice

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Stav automatické převodovky Prev.1 Místo 1 je 0 • Vadné propojení vedení CAN-BUS • Není použito datové vedení CAN-BUS – řídicí jednotka • Vadné vedení CAN-BUS – řídicí jednotka
2 Stav ABS ABS 1 Místo 1 je 0 • Vadné propojení vedení CAN-BUS • Není použito datové vedení CAN-BUS – řídicí jednotka • Vadné vedení CAN-BUS – řídicí jednotka
3 Stav sdružených přístrojů Sdruz. pr.1 Místo 1 je 0 • Vadné propojení vedení CAN-BUS • Není použito datové vedení CAN-BUS – řídicí jednotka • Vadné vedení CAN-BUS – řídicí jednotka

Blok 126 při volnoběhu – komunikace, hlášení datové sběrnice

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1
2
3 Stav airbagu Airbag 1 Místo 1 je 0 • Vadné propojení vedení CAN-BUS • Není použito datové vedení CAN-BUS – řídicí jednotka • Vadné vedení CAN-BUS – řídicí jednotka
4
SELECT LANGUAGE