Měřené hodnoty – Motor HTP 1,2/40 kW, 47 kW AWY, BMD, AZQ, BME

Měřené hodnoty – Motor HTP 1,2/40 kW, 47 kW AWY, BMD, AZQ, BME

Blok 0 při volnoběhu (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Pro motor s kódem AWY, BMD

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka  
1 Teplota chladicí kapaliny 171 – 217 80 – 115 °C Menší než 171 • Příliš studený motor • Vadný snímač teploty chladicí kapaliny –G62, případně vadné vedení k řídicí jednotce motoru Větší než 217 • Chladič znečistěný • Větrák chladiče bez funkce • Vadný termoregulátor chladicí kapaliny • Vadný snímač teploty chladicí kapaliny –G62, případně vadné vedení k řídicí jednotce motoru
2 Zátěž motoru 31 – 94 12 – 37 % Menší než 31 (12 %) • Menší hodnoty mohou být zobrazovány pouze při deceleraci • Přisávaný vzduch (zkontrolovat těsnost sacího systému) Větší než 94 (37 %) • Špatný volnoběh (motor neběží na všechny válce) • Elektrické spotřebiče zapnuté
3 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky)   19 – 26     610 – 830 1/min Menší než 19 (610 1/min)1),menší než 18 (580 1/min) 2) • Jednotka ovládání škrticí klapky –J338 vadná nebo zůstává viset Větší než 26 (830 1/min)1), větší než 25 (800 1/min)2) • Volnoběh nerozpoznán • Jednotka ovládání škrticí klapky –J338 vadná nebo zůstává viset • Velké množství přisávaného vzduchu (nemůže již být kompenzováno stabilizací volnoběhu)
4 Napájecí napětí 125 – 145 12,5 – 14,5 V Menší než 125 • Vadný alternátor, silně vybitý akumulátor • Akumulátor krátce po startu silně zatížen vysokým nabíjecím proudem a přídavnými agregáty (Na několik minut zvýšit otáčky a vypnout přídavné spotřebiče) • Přechodový odpor v napájení, příp. v ukostření řídicí jednotky • Odběr proudu při vypnutém zapalování Větší než 145 • Vadný regulátor napětí na alternátoru • Přepětí v důsledku startu s cizí pomocí nebo rychlonabíjení
5 Úhel škrticí klapky 2 – 12 1 – 6°C Menší než 2 (1°) • Vadný nebo špatně nastavený  potenciometr nebo jednotka ovládání škrticí klapky –J338 • Přisávaný vzduch mezi sacím potrubím a snímačem množství nasávaného vzduchu (má za následek vyšší počet volnoběžných otáček, jednotka ovládání škrticí klapky se pokouší regulovat zvýšený počet volnoběžných otáček na požadovanou hodnotu) Větší než 12 (6°) • Nebylo provedeno přizpůsobení jednotky ovládání škrticí klapky –J338 • Vadný nebo špatně nastavený potenciometr nebo jednotka ovládání škrticí klapky –J338 • Škrticí klapka zůstává viset
6 Regulátor volnoběhu 51 – 205 -30 – +30% Menší než 51 (-30%), větší než 205 (30%) • Vadný nebo špatně nastavený potenciometr nebo jednotka ovládání škrticí klapky –J338
7 Adaptační hodnota stabilizace volnoběhu 77 – 179 -10 – +10%
8 Regulační hodnota tvorby směsi 102 – 153 -10 – +10%
9 Adaptační hodnota tvorby směsi – volnoběh 125 – 131 -2,25 – +3 ms
10 Adaptační hodnota tvorby směsi – částečná zátěž 102 – 153 -10 – +10 %

Pro motor s kódem AZQ, BME

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka  
1 Teplota chladicí kapaliny 171 – 217 80 – 115 °C Menší než 171 • Příliš studený motor • Vadný snímač teploty chladicí kapaliny –G62, případně vadné vedení k řídicí jednotce motoru Větší než 217 • Chladič znečistěný • Větrák chladiče bez funkce • Vadný termoregulátor chladicí kapaliny • Vadný snímač teploty chladicí kapaliny –G62, případně vadné vedení k řídicí jednotce motoru
2 Zátěž motoru 31 – 94 12 – 37% Menší než 31 (12 %) • Menší hodnoty mohou být zobrazovány pouze při deceleraci • Přisávaný vzduch (zkontrolovat těsnost sacího systému) Větší než 94 (37 %) • Špatný volnoběh (motor neběží na všechny válce) • Elektrické spotřebiče zapnuté
3 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) 18 – 25 580 – 800 1/min Menší než 19 (610 1/min)1),menší než 18 (580 1/min) 2) • Jednotka ovládání škrticí klapky –J338 vadná nebo zůstává viset Větší než 26 (830 1/min)1), větší než 25 (800 1/min)2) • Volnoběh nerozpoznán • Jednotka ovládání škrticí klapky –J338 vadná nebo zůstává viset • Velké množství přisávaného vzduchu (nemůže již být kompenzováno stabilizací volnoběhu)
4 Napájecí napětí 125 – 145 12,5 – 14,5 V Menší než 125 • Vadný alternátor, silně vybitý akumulátor • Akumulátor krátce po startu silně zatížen vysokým nabíjecím proudem a přídavnými agregáty (Na několik minut zvýšit otáčky a vypnout přídavné spotřebiče) • Přechodový odpor v napájení, příp. v ukostření řídicí jednotky • Odběr proudu při vypnutém zapalování Větší než 145 • Vadný regulátor napětí na alternátoru • Přepětí v důsledku startu s cizí pomocí nebo rychlonabíjení
5 Úhel škrticí klapky 2 – 12 1 – 6°C Menší než 2 (1°) • Vadný nebo špatně nastavený  potenciometr nebo jednotka ovládání škrticí klapky –J338 • Přisávaný vzduch mezi sacím potrubím a snímačem množství nasávaného vzduchu (má za následek vyšší počet volnoběžných otáček, jednotka ovládání škrticí klapky se pokouší regulovat zvýšený počet volnoběžných otáček na požadovanou hodnotu) Větší než 12 (6°) • Nebylo provedeno přizpůsobení jednotky ovládání škrticí klapky –J338 • Vadný nebo špatně nastavený potenciometr nebo jednotka ovládání škrticí klapky –J338 • Menší než 51 (-30%), větší než 205 (30%) • Vadný nebo špatně nastavený potenciometr nebo jednotka ovládání škrticí klapky –J338 Škrticí klapka zůstává viset
6 Regulátor volnoběhu 51 – 205 -30 – +30% Menší než 51 (-30%), větší než 205 (30%) • Vadný nebo špatně nastavený potenciometr nebo jednotka ovládání škrticí klapky –J338
7 Adaptační hodnota stabilizace volnoběhu 77 – 179 -10 – +10%
8 Regulační hodnota tvorby směsi 102 – 153 -10 – +10%
9 Adaptační hodnota tvorby směsi – volnoběh 125 – 131 -2,25 – +3 ms
10 Adaptační hodnota tvorby směsi – částečná zátěž 102 – 153 -10 – +10 %

Blok 1 při volnoběhu (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) 610 – 830 1/min)1 580 – 800 1/min)2
2 Teplota chladicí kapaliny 80,0 -115,0 °C
3 Lambda-regulace před katalyzátorem -15,0 – +15,0 °C Mimo toleranci • Minusová hodnota: směs příliš bohatá, lambda-regulace ji změní na chudší (počkat 30 s až se zobrazení stabilizuje) Plusová hodnota: směs příliš chudá, lambda-regulace ji obohacuje Přisávaný vzduch Vadný vstřikovací ventil (Zkontrolovat odpor na vstřik.ventilech – 12…17 Ů při asi 20°C)
4 Podmínka pro základní nastavení 1×111111 1xxxxxxx vlastní diagnostikou nezjištěna žádná závada x1xxxxxx teplota katalyzátoru 649°C byla dosažena xx1xxxxx kompresor klimatizace vypnut xxx1xxxx rozpoznán volnoběh xxxx1xxx lambda-regulace: O.K. xxxxx1xx škrticí klapka uzavřena xxxxxx1x otáčky motoru pod 2000 1/min xxxxxxx1 teplota chladicí kapaliny nad 80°C

Blok 2 při volnoběhu (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky)
2 Zátěž motoru 12,0…37,0%
3 Doba vstřiku 2,0…4,0 ms Menší než 2,0 ms • Velké množství paliva ze systému nádobky s aktivním uhlím • Zabudovány chybné vstřikovací ventily s větší průchodností Větší než 4,0 ms • Zvýšené zatížení motoru, způsobené elektrickými spotřebiči (klimatizací, světly do mlhy, apod.)
4 Tlak v sacím potrubí 270 …550 mbar

Blok 3 při volnoběhu (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky)
2 Tlak v sacím potrubí 270 …550 mbar
3 Úhel škrticí klapky 1,0…6,0%
4 Úhel zapalování 0,0…15,0° v. OT

Blok 4 při volnoběhu (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky)
2 Napájecí napětí řídicí jednotky motoru 12,5…14,5 V
3 Teplota chladicí kapaliny 80,0…115,0°C
4 Teplota nasávaného vzduchu -39,8…105,0 °C Konstantně 0,0 nebo 39,8 °C • Přerušené vedení nebo zkrat na plus nebo na kostru (Zkontrolovat hodnoty odporu; vedení a svorkovnice k snímači teploty nasávaného vzduchu)

Blok 5 při sešlápnutém pedálu akcelerace na doraz a zpět uvolněn (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky)
2 Zátěž motoru xx,x %
3 Rychlost jízdy 0 km/h
4 Provozní stav (volnoběh, částečná zátěž, obohacení, decelerace, plný plyn) Volnoběh1)

Blok 5 při ustálené rychlosti (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

– kontrola signálu rychlosti

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) > 4000 1/min
2 Zátěž motoru xx,x %
3 Rychlost jízdy >90 km/h
4 Provozní stav (volnoběh, částečná zátěž, obohacení, decelerace, plný plyn) Částečná zátěž

Blok 12 při volnoběhu (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

– poloha vačkové hřídele ke klikové hřídeli

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky)
2 Zátěž motoru 12,0…37,0 %
3 Číslo zubu klikové hřídele při změně hrany vačkové hřídele low-high1) 85…91
4 Číslo zubu klikové hřídele při změně hrany vačkové hřídele high-low1) 25…31

Blok 14 – jízdní režim (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru • Neustále se přičítá příp. kód závady výpadku v paměti závad • Vadná svíčka • Vadná zapalovací cívka s koncovým výkonovým stupněm –N70, -N291, -N127 • Vadný vstřikovací ventil • Přisávaný vzduch
2 Zátěž motoru 0,0…100,0 %
3 Součet vynechávání zapalování
4 Rozpoznání vynechávání zapalování (aktivován, deaktiv.) aktivován

Blok 15 – jízdní režim (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Vynechávání zapalování válec 1 • Neustále se přičítá příp. kód závady výpadku v paměti závad • Vadná svíčka • Vadná zapalovací cívka s koncovým výkonovým stupněm –N70, -N291, -N127 • Vadný vstřikovací ventil • Přisávaný vzduch
2 Vynechávání zapalování válec 2
3 Vynechávání zapalování válec 3
4 Rozpoznání vynechávání zapalování (aktivován, deaktiv.) aktivován

Blok 20 – jízdní režim (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Snížení úhlu zážehu regulací klepání na 1. válci 0,0…15,0 ° KW • Všechny válce konstantně 15,0° KW • Vadný snímač klepání • Zkorodovaná svorkovnice na snímači klepání • Uvolněné součásti na motoru • Špatná kvalita paliva • Jeden válec se výrazně liší od ostatních • Zkorodovaná svorkovnice na snímači klepání –G61 • Poškozený motor • Uvolněné součásti na motoru
2 Snížení úhlu zážehu regulací klepání na 2. válci 0,0…15,0 ° KW
3 Snížení úhlu zážehu regulací klepání na 3. válci -0,0…15,0 ° KW
4 Žádné zobrazení

Blok 26 při volnoběhu (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Napěťový signál na snímači klepání 1. válec 0,200…2,000 V
2 Napěťový signál na snímači klepání 2. válec 0,200…2,000 V
3 Napěťový signál na snímači klepání 3. válec 0,200…2,000 V
4 Žádné zobrazení

Blok 028 – jízdní režim (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru 610…5820 1/min1) 580…6020 1/min2)
2 Zátěž motoru 40…100%
3 Teplota chladicí kapaliny 80,0…115,0 °C
4 Výsledek regulace klepání (test ZAP, Test VYP,  Syst. OK, Syst.n.Ok) Syst. OK

Blok 30 při volnoběhu (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

– lambda-regulace

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Stav lambda-sondy před katalyzátorem a lambda-regulace 111 1xx Vyhřívání lambda-sondy x1x Lambda-sonda připraven xx1 Lambda-regulátor (resp. Trimm-regulátor)     aktivní
2 Stav lambda-sondy za katalyzátorem a lambda-regulace 11x
3 Žádné zobrazení
4 Žádné zobrazení

Blok 31  při volnoběhu (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Lambda-regulace

Pro motor AWY,BMD, BME

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Napětí lambda-sondy před katalyzátorem 0,0…1,0
2 Napětí lambda-sondy za katalyzátorem 0,0…1,0
3 Žádné zobrazení
4 Žádné zobrazení

Pro motor AZQ

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Skutečná hodnota lambda – ř.v. 1 0,96…1,04
2 Požadovaná hodnota lambda ř.v.1 0,99…1,01
3 Žádné zobrazení
4 Žádné zobrazení

Blok 33  při volnoběhu (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Lambda-regulace vyhřívání lambda-sond

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Regulační hodnota lambda-regulace -15,0…15,0%
2 Napětí lambda-sondy před katalyzátorem 0,0…1,0 V1) -pro motory AWY, BMD, BME 1,40…1,60 V2) -pro motory AZQ
3 Žádné zobrazení
4 Žádné zobrazení

Blok 34  při volnoběhu (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Lambda-sondy před katalyzátorem

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru xxxx 1/min
2 Teplota katalyzátoru xxx,x°C
3 Zobrazení neuvažovat
4 Výsledek kontroly stárnutí lambda-sondy před katalyzátorem (test VYP, Test ZAP, R1-S1 OK, R1-S1 ne OK) R1-S1 OK Test VYP • Test nebyl dosud aktivován, ani nebyly splněny podmínky pro jeho automatické provedení R1-S1 ne OK • Test byl proveden s nevyhovujícím výsledkem

Blok 41  při volnoběhu (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Lambda-regulace vyhřívání lambda-sond

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1
2 Vyhřívání lambda-sondy před katalyzátorem Kattop 1 zap Kattop1 vyp
3 Odpor ve vyhřívání lambda-sondy za katalyzátorem
4 Vyhřívání lambda-sondy za katalyzátorem Kattop2 zap Kattop2 vyp

Blok 43 při volnoběhu (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Lambda-sonda za katalyzátorem

Pro motory AZQ, BME

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru xxxx 1/min
2 Teplota katalyzátoru xxx,°C
3 Napětí lambda-sondy za katalyzátorem 0,0…1,0 V Trvale 1,1 V • Zkrat signálového vedení na plus v lambda-sondě, ve vedení k lambda-sondě nebo v řídicí jednotce motoru • Trvale mezi 0,4-0,5 V • Přerušení signálového nebo kostřicího vedení v lambda-sondě, ve vedení lambda-sondě nebo v řídicí jednotce motoru Trvale 0 V • Zkrat signálového vedení na kostru v lambda-sondě, ve vedení k lambda-sondě nebo v řídicí jednotce motoru
4 Výsledek kontroly stárnutí lambda-sondy za katalyzátorem (Test VYP, Test ZAP, R1-S2 OK, R1-S2 ne OK) R1-S2 OK Test VYP • Test nebyl dosud aktivován, ani nebyly splněny podmínky pro jeho automatické provedení R1-S2 ne OK • Test byl proveden s nevyhovujícím výsledkem

Blok 46 při volnoběhu (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Účinnost katalyzátoru

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru xxxx 1/min
2 Teplota katalyzátoru xxx,x°C
3 Účinnost katalyzátoru 0,50…1,0
4 Výsledek kontroly katalyzátoru (Test VYP., Test ZAP, Kat R1 OK, Kat R1 ne OK) Kat R1 OK Test VYP • Test nebyl dosud aktivován, ani nebyly splněny podmínky pro jeho automatické provedení Kat R1 ne OK • Test byl proveden s nevyhovujícím výsledkem

Blok 50 při volnoběhu (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Účinnost katalyzátoru

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (skutečná hodnota) Klimatizace zapnutá 610…830 1/min1) 580…800 1/min1) 800…1020 1/min1)  
2 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky – požadovaná hodnota) Klimatizace vypnutá Klimatizace zapnutá     700 1/min1) 670 1/min1) 900 1/min1)  
3 Provozní stav klimatizace Zap nebo vyp  
4 Provozní stav kompresoru klimatizace Kompr. ZAP nebo Kompr. VYP  

Blok 55 při volnoběhu (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Stabilizace volnoběhu

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Otáčky motoru (volnoběžné otáčky) xxxxx xxxxx nemá význam xxxxx nemá význam xx1xx klimatizace zapnutá xxxxx nemá význam xxxx1 kompresor klimatizace zapnut
2 Regulátor volnoběhu 5…40%  
3 Adaptační hodnota stabilizace volnoběhu -10,0…10,0%  
4 Provozní stavy  

Blok 60 při volnoběhu (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Pedál akcelerace

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Úhel škrticí klapky (potenciometr 1 –G187) xx,x%  
2 Úhel škrticí klapky (potenciometr 2 –G188) xx,x%  
3 Stav přizpůsobení 0  
4 Stav přizpůsobení (ADP. běží, ADP. OK nebo ERROR) ADP OK  

Blok 62 – motor neběží (zapalování zapnuto)

Pedál akcelerace a škrticí klapka

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Úhel škrticí klapky (potenciometr 1 –G187) Pedál nesešlápnutý 3,0…16,0% Pedál sešlápnutý 82,0…93,0%
2 Úhel škrticí klapky (potenciometr 2 –G188) Pedál nesešlápnutý 82,0…97,0% Pedál sešlápnutý 3,0…16,0%
3 Snímač 1 polohy pedálu akcelerace –G79 Pedál nesešlápnutý 6…20% Pedál sešlápnutý 67,0—-97,0%
4 Snímač 2 polohy pedálu akcelerace –G185 Pedál nesešlápnutý 3…10% Pedál sešlápnutý 35,0…50,0%

Blok 66 při volnoběhu

Brzdové spínače, spínače spojkového pedálu, tempomat

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Rychlost jízdy (skutečná hodnota)
2 Stav brzdových spínačů a spínače spojkového pedálu xxxxx0001) xxxx10002) 0xxxxxxx není obsazeno x0xxxxxx není obsazeno xx0xxxxx není obsazeno xxx0xxxx není obsazeno xxxx0xxx pro motor AWY, BMD: nevyhodnocovat, pro motor AZQ, BME: 1 aktivovaná funkce GRA, 0 neaktivovaná funkce GRA xxxxx1xx  sešlápnutý spojkový pedál (spínač spojkového pedálu) xxxxxx1x brzdový pedál sešlápnut (brzdový spínač) xxxxxxx1  brzdový pedál sešlápnut (spínač brzdových světel)
3 Požadovaná rychlost jízdy, poslední nastavená hodnota tempomatem
4 Poloha spínače na ovládací páčce tempomatu 0000 Spínač –B- zaaretován v poloze „OFF“ 0001 Spínač –B- na „OFF“ před bodem sepnutí 0011 Spínač –B- v poloze „ON“ 1011 Spínač –B- v poloze „RES“ 0111 Spínač –A- stisknut (spínač-B- v poloze „ON“)

Blok 70 při volnoběhu (teplota chladicí kapaliny minim. 60 °C)

Ventil odvětrání palivové nádrže

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Řízení elektromagnetického ventilu 1 nádobky s aktivním uhlím 0 – 100%
2 Lambda-regulátor-odchylka při diagnostice TEV -15 – +15%
3 Regulátor volnoběhu – odchylka při diagnostice TEV -5 – +5%
4 Výsledek diagnostiky (Test ZAP, Test VYP, TEV OK, TEV ne OK) TEV OK  

Blok 74 motor neběží,  (zapalování zapnuto)

Ventil zpětného vedení výfukových plynů

Pro motor AZQ, BME

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Nulová pozice 0 – 100%
2 Max. doraz 3,0…4,8 V
3 Aktuální hodnota potenciometru 0…100%
4 Stav přizpůsobení (ADP běží, ADP OK nebo ERROR) ADP OK  

Blok 75 při volnoběhu

– Pro motor AZQ, BME

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Rozdíl tlaku v sacím potrubí pro diagnózu průtoku 0 mbar
2 Rozdíl tlaků v sacím potrubí Méně než 10 mbar
3 Míra otevření AGR 15…35%
4 Výsledek: test běží/Test VYP / Syst. OK/ Syst. ne OK Syst. OK

Blok 100 při volnoběhu (teplota chladicí kapaliny 80 °C)

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
1 Readiness kód 0 0xxxxxxx zpětné vedení výfukových plynů (u motoru AWY, BMD vždy 0) x0xxxxxx vyhřívání lambda-sond xx0xxxxx lambda-sondy xxx0xxxx klimatizace (v současné době žádná diagnostika/vždy 0) xxxx0xxx systém sekundárního vzduchu (není k dispozici, vždy 0) xxxxx0xx systém odvětrávání palivové nádrže xxxxxx0x vyhřívání katalyzátoru (v současné době žádná diangostika/vždy 0) xxxxxxx0 katalyzátor
2 Teplota chladicí kapaliny 80,0…115,0°C
3 Doba od startu motoru
4 Stav diagnostiky

Blok 125, CAN-BUS – hlášení

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
2 Stav řídicí jednotky ABS 2) ABS 1 Místo 1 je 0 Vadné propojení vedení CAN-BUS Není použito datové vedení CAN-BUS – řídicí jednotka Vadné vedení CAN-BUS – řídicí jednotka
3 Stav panelu přístrojů Sdruz. pr. 1
4 Stav řídicí jednotky klimatizace1) Klima 1

Blok 126, CAN-BUS – hlášení

Číslo pole Popis Správná hodnota Poznámka
3 Stav řídicí jednotky airbagu Airbag 1 Místo 1 je 0 Vadné propojení vedení CAN-BUS Není použito datové vedení CAN-BUS – řídicí jednotka Vadné vedení CAN-BUS – řídicí jednotka
4 Stav centrální řídicí jednotky vozu Elektr. CR 1
SELECT LANGUAGE